Medpro Clinic Steps

Brålanda / Lilla Edet / Noltorp / Stavre / Torpa / november 16, 2018

Vi söker medarbetare till Medpro Clinic Steps

Medpro Clinic kommer med uppdrag från Hälso-sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen starta upp en öppenvårdsmottagning i primärvården med placering i Trollhättan med omnejd. Idag finns det ingen given eller bra hjälp för personer som har hamnat i ett beroende av benzodiasepiner, analgetika eller ångestdämpande läkemedel. Enheten ska hjälpa patienten med nedtrappning och utsättning av dessa läkemedel.

Nedtrappningsenheten, Medpro Steps i Lilla Edet, arbetar med att hjälpa personer som har utvecklat ett beroende av läkemedel och som vill ha hjälp att sluta med dessa.

Klicka här för att läsa mer om Medpro Steps

Fler nyheter från Brålanda / Lilla Edet / Noltorp / Stavre / Torpa