Ett forskningsprojekt om kvinnors hälsa

Alla Platser / februari 4, 2019

Info graviditet 2

Ett forskningsprojekt av Rocio M

Effekter av ett prepartum och postpartum träningsprogram om förekomsten av rektusdiastas under graviditet och postpartum.

Graviditet och förlossning kan vara avgörande för kvinnans framtida välbefinnande, eftersom graviditeten påverkar alla system i kroppen för att upprätthålla fostrets liv. Barnets välbefinnande påverkas starkt av moderns livsföring under fostrets tillväxt och utveckling.

Forskning stödjer att motion under graviditeten är fördelaktigt för mamman och fostret under graviditet, med fördelar som kvarstår för barnet i vuxen ålder. Fysisk aktivitet och träning kan förebygga och behandla många vanliga graviditets- och förlossningskomplikationer. Det har även påvisats att fysiskt aktiva kvinnor mår bättre, har bättre självkänsla och drabbas mindre ofta av graviditets och förlossningsdepressioner. Dessutom tycks träning motverka insulinsresistensen som uppstår vid graviditetsdiabetes och kan även förebygga övervikt.

Man rekommenderar gravida kvinnor utan medicinska komplikationer att följa samma rekommendationer för fysisk aktivitet/träning som icke gravida kvinnor: 30 minuters fysisk aktivitet på en måttlig intensitet minst fem dagar/ vecka eller 20 minuters träning på en högre intensitet tre dagar/vecka.

 

Ett av de vanligaste problem under graviditet och postpartum är rektusdiastas. Tillgängliga bevis tyder på att rektusdiastas är vanligt omedelbart efter födseln.

Rektusdiastas innebär att magmusklerna inte läker av sig själva och inte drar ihop sig tillräckligt mycket. I takt med att magen växer under en graviditet ökar avståndet mellan de raka magmusklerna.

Mot slutet av graviditeten och strax före leveransen är rektusdiastas närvarande hos nästan 100% av gravida kvinnor, med upplösning på ca 60% 6 månader efter leveransen. Detta betyder att mellan 40 och även 50% har rektusdiastas. Det kan orsaka smärta och obehag. Symtomen på rektusdiastas är: magen putar utåt i höjd med naveln, försvagad bukmuskulatur, bäckenbottenproblem, försämrad hållning, ont i ryggen och obehag eller smärta när man äter.

Om man är vältränad före graviditeten har man sannolikt en lägre risk för att få rektusdiastas. Risken blir också mindre om man tränar under graviditeten.

 

Mycket lite litteratur finns om effekten av motion på bukmuskulaturmorfologi under och efter graviditeten och ännu mindre om effekten av olika träningsprogram (vatten eller land) på magmusklerna.

Kunskap om morfologiska anpassningar av bukmusklerna i graviditet och postpartum och förhållandet mellan musklernas strukturella förändringar och funktionella förmåga är nödvändiga för att utveckla specifika abdominalstyrketräningsprogram för förebyggande eller återhämtning av rektusdiastas hos postpartum kvinnor.

Ultraljudsundersökning är guldstandard när man undersöker och mäter rektusdiastasen.

 

Träning i vatten eliminerar stress på leder och muskler på grund av att när man är i vatten minskar kroppsvikten med cirka 90 procent, vilket ger mindre total påverkan på kroppen, som ofta är förknippat med landbaserade övningar.

Genom att undvika tyngdkraftspåverkan på bukmusklerna vill vi kontrollera om ett vattenövningsprogram främjar en bättre och tidigare återhämtning av rektusdiastas i jämförelse med landträning.

 

Forskningen blir en case-control studie. Kvinnorna som deltar i studien delas in i två grupper: 1) vattenträningsprogram och 2) control.

Vi kommer att analysera olika variabler såsom foglossning- och bäckensmärta avståndet mellan rektus av magen samt flera riskfaktorer baserade på befintlig litteratur och kliniskt resonemang.

Klicka här för att läsa mer om träningsprogrammet!

Fler nyheter från Alla Platser