Glad Nationaldag på er allihopa!

Alla Platser / juni 6, 2019

christian-widell-93945-unsplash

Den 6e juni är det Sveriges Nationaldag och vi på Medpro Clinic vill dela lite historik om de vackra kommuner och orter vi har våra verksamheter i. Om ni vill läsa mer, så finns det mer information och historik på respektive kommunsida.

Lilla Edet

Genom historien har älven haft en central roll för kommunens utveckling. Som en av dåtidens främsta transportvägar hade den stor betydelse för handel och etableringar. Lilla Edets kommun är en gammal kulturbygd, befolkad sedan minst 7 000 år tillbaka.

Namnet Lilla Edet härstammar från mitten av 1500-talet. Ed betyder ”väg förbi fall”. På den tiden fanns det inga slussar utan man fick dra båtarna på land förbi fallen. Lilla Edet hette förr Bergaström. (Lilla Edets kommun, 2016)

Stavre

Stavre är bebyggd med mindre bostadsområden som tillkommit under några av Trollhättans mest expansiva byggnadsperioder. Därför består stadsdelen idag av flera karakteristiska bebyggelsemiljöer med tidstypiska hus från 1930-, 1940- och 1950-talet. Enstaka hus från sekelskiftet och senare delen av 1900-talet finns även här.

Den äldsta delen kallas Stavrelund. Här började stadsdelen ta form under början av 1900-talet och idag finns en blandad bebyggelse främst från 1900-talet. (Trollhättans stad)

Vänersborg

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna till Vänersborg. 1644 fick staden stadsprivilegier.

Efter 1834 års storbrand då nästan all bebyggelse i staden ödelades, grundlades den nya stadsbebyggelsen efter 1600-talets rutnätsplan. Planen präglades av hänsyn till brandrisken: Plantaget eller ”Kulturaxeln” liksom två breda trädplanterade gator, Edsgatan och Vallgatan bildade en brandgata. Rutnätsplanen från 1600-talet bestod och gör det alltjämt idag. (Vänersborgs kommun, 2017)

Åmål

Åmåls stads privilegiebrev skrevs under den 1 april 1643 utav drottning Kristinas förmyndarregering, ledd av rikskanslern Axel Oxenstierna.

Privilegiebrevet ingår i Åmåls rådhusrätt- och magistrats arkiv och förvaras på Landsarkivet i Göteborg. Brevet omfattar 14 sidor och upptar 22 punkter som reglerar stadens rättigheter och skyldigheter. Under den andra punkten kan man se Åmåls stads sigill.

Brevet finns som avskrift i sin helhet i Nils Holmbergs  bok ”Åmåls historia före 1869” sidan 263 ff. (Åmåls kommun, 2015)

Alingsås

Namnet Alingsås (Alinxaas) är känt sedan 1300-talet. Det anses vara en sammansättning av aling = ”person från Ale härad” och höjdbeteckningen ås. Det var här vid Nolbyåsen (Alinx-åsen), i ett vackert landskap rikt på sjöar, vattendrag, dalgångar och bergshöjder, men också med bördig åker och skogsmark som Alingsås kyrkby växte upp. De medeltida vägarna följde ofta ådalarna, vilket även var fallet i denna bygd.

Den gamla allfarvägen, direktleden uppifrån biskopssätet Skara, följde Säveåns dalgång ner till Götaälvmynningen och handelsplatsen Älvsborg. Vägen kallades inom Alingsås stadsgränser för ”Stora Gatan”, senare benämnd Kungsgatan. (Alingsås kommun, 2017)

Fler nyheter från Alla Platser