Medpro Clinic Rehab

Alla Platser / augusti 22, 2019

Rehab,arbetsterapi,medpro, akupunktur, rehabkoordinator

Välkommen till Medpro Clinic Rehab!

Våra vårdcentraler i Alingsås, Brålanda, Lilla Edet och Stavre är utrustade med varsin rehabmottagning där du kan rehabiliteras för att bli bättre direkt på vårdcentralen. Våra rehabmottagningar är utrustade med träningsutrustning och vi har arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter på plats som kan erbjuda dig ett flertal olika behandlingar för dina besvär.

Läs mer om hur Medpro Clinic Rehab kan hjälpa dig och vad vi har att erbjuda.

Artrosskola

Artros kan drabba alla och är en sjukdom som visar sina symptom på kroppens leder. Var fjärde person över 45 har artros i någon led och sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir, vilket kan betyda att du riskerar smärta i leder och får det svårt att leva ett aktivt liv. Stela och värkande leder skapar ofta en del oro kring fysisk aktivitet, vilket leder till att man väljer att vila för att låta lederna läka och återhämta sig. När man har fått artros kunde detta inte vara mer fel.

Den bästa behandlingen för artros är fysiska aktiviteter och träning, anpassad till din förmåga. Hos oss kan du behandla din artros med professionell hjälp i en trygg miljö, för det kan vara svårt att veta vilka övningar som passar just dig, hur din träning ska se ut och hur intensiv den ska vara.

Artrosskolan bygger på forskning och du får lära dig mer om artros och hur du kan behandla den. Metoderna som artrosskolorna tillämpar bygger på aktuell forskning. Ju tidigare i sjukdomsförloppet du går artrosskola, desto bättre effekt har den. Du är välkommen till din arbetsterapeut eller sjukgymnast för mer information.

Hur behandlar man Artros?
Många tror att en diagnos med artros betyder att lederna är utslitna och att man måste vila för att återhämta sig. Uppkomsten av artros är ofta ett resultat av överbelastning men leder behöver en lagom belastning för att må bra och återhämta sig. När du lägger vikt på dina leder, av & på, så trycks ledvätskan in & ut likt hur en tvättsvamp fungerar. Lederna får då den näring som gör att dom mår bra och kan börja återhämta sig.

Detta betyder att träning med hjälp av fysioterapeuter och sjukgymnaster är bland de bästa sätten att motverka artros. För dom flesta räcker detta för att leva att aktivt liv, men för vissa så kan det behöva kompletteras med smärtlindrande behandlingar. Vid extrema fall så är också operation en möjlighet till friskare leder, men detta är endast nödvändigt för 10-20% av drabbade.

Gå in på vår Rehab sida för att få mer information angående artros och om vad vi kan erbjuda dig.

Rehabkoordinator

Syftet med en rehabkoordinator är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning. En rehabkoordinator har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven.

Är det inte bra att vara sjukskriven?
Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Då är det bra att den möjligheten finns. När man är sjukskriven behöver man ofta annan behandling och få råd om vad man själv kan göra för att bli bättre. En långdragen sjukskrivning utan insatser mår man inte bra av.

Medpro Clinic Rehab är här för att hjälpa dig. Gå in på sidan Rehabkoordinator för att får mer information om hur det kan hjälpa dig.

Akupunktur

Vi använder akupunktur för att behandla smärta. Exempel på smärtor som brukar svara bra på akupunktur är muskel- och ledsmärtor från till exempel höft, nacke, rygg, och knä, tennisarmbåge, migrän, smärta i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar.

Så här går akupunktur till
Sterila engångsnålar används och nålarna placeras dels i smärtområdet, dels långt i från; i huvud, underarm/ hand eller underben/ fot. Nålarna får sitta på plats i 20 – 30 minuter och behandlingen upprepas två till tre gånger per vecka. Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling, till exempel träning eller manuell behandling.

Efter behandlingen känns musklerna ofta mycket avspända. Hur snabbt dessa reaktioner startar är individuellt och kan vara en anledning till att effekten kan dröja. Vanligen uppnås effekt efter fyra till sex behandlingar. Effekten av akupunktur liknar till stor del det man kan se vid muskelarbete (träning).

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter behandlar ibland smärta med akupunktur.

Akupunktur kommer från den kinesiska traditionella medicinen. I Sverige godkändes akupunktur som en behandlingsform 1984, då modern vetenskaplig forskning sett gynnsamma resultat på olika smärttillstånd. När nålar sätts in i särskilda akupunkturpunkter på kroppen ökar produktionen av olika ämnen, till exempel kroppseget morfin (endorfin), som bidrar till att minska smärtan. Blodcirkulationen ökar dessutom i vävnaden som nålarna sitter.

Är du intresserad av akupunktur? Besök då sidan Akupunktur för att få mer information.

Arbetsterapi

Arbetsterapeutens uppgifter är att utreda och bedöma personers aktivitetsnedsättningar samt vid behov genomföra åtgärder för att minska aktivitetsnedsättningen. Arbetsterapeutiska behandlingar är personcentrerade och kan därför genomföras både på våra vårdcentraler eller i personens hem eller i den aktuella miljön personen befinner sig i.

Arbetsterapeutens utredning och bedömning är en grund för arbetsterapeutiska insatser, men har alltmer börjat användas för att ge underlag vid diagnostisering av sjukdom och andra beslut, exempel på detta är, vid misstänkt demens, vid beslut om sjukskrivning, indragning av körkort eller vapenlicens.

  • Träning av arbetsförmåga.
  • Revidering och träning i att balansera de vardagliga aktiviteternas krav i tid och rum exempelvis genom metoden Vardagsrevidering – ReDO.
  • Patientutbildning/patientskola exempelvis vid stressrelaterade symptom, artros, ryggproblem, kronisk smärta, KOL, gula fläcken etc.
  • Träning av nedsatta fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner.
  • Hälsofrämjande åtgärder i personens vardag exempelvis riktade mot ergonomi och levnadsvanor.
  • Rådgivning kring vardagsteknologi samt förskrivning av (prova ut, instruera, informera och följa upp) hjälpmedel.
  • Träning av förmågan att utföra vardagliga aktiviteter som man bör och vill göra, exempelvis inom personlig vård (ADL), hemliv, skola och fritid.
  • Miljöinriktade åtgärder i personens vardag exempelvis bostadsanpassning.
  • Tillverkning och förskrivning (prova ut, instruera, informera, och följa upp) av ortoser.
  • Träning av adaptaionsstrategier i vardagsaktiviteter i relation till funktionsbegränsningar och omgivande miljö.

Besök sidan om Arbetsterapi och välj din vårdcentral för att få mer information.

Fler nyheter från Alla Platser