Medpro Clinic har inte satt för många diagnoser!

Alla Platser / september 9, 2019

3

Granskningsresultat av Västra Götalands Regionen

På fredagen 23 augusti blev det känt vilka vårdcentraler inom Västra Götalands Regionen som blev granskade av Regionen för att ha satt för många diagnoser på sina patienter med det syfte att motta mera ersättning än de var berättigade till. 22 offentliga Närhälsan vårdcentraler och 7 privata vårdcentraler som alla initialt gav misstanke om fusk blev granskade. Av dessa har granskningen visat att 18 Närhälsan och 4 privata vårdcentraler har fuskat med diagnossättningen på patienterna och har på detta sätt fått utbetalt för mycket pengar åtminstone under åren 2017 och 2018. De enheterna som har blivit utvalda till att bli granskat var de som hade haft den största ökningen i utbetalningarna.

Medpro Clinc’s 6 vårdcentraler har INTE varit granskade och våra sköterskor och läkare följer det PM som finns från Regionens sida med hurdan diagnoser sätts. Det finns alltså INGEN patient listad på någon av Medpro Clinic’s vårdcentraler som har fått satt antingen för mycket diagnos eller felaktig diagnos.
Problemen med det att några har fått för mycket utbetalt är att det är ett stängt system som gör att andra vårdgivare, häribland Medpro Clinic, har fått utbetalt för lite. Det har alltså inte gått extra skattepengar till detta, men vissa har tagit pengar som andra i vården skulle ha haft.

Vi från Medpro Clinic’s sida uppmanar Regionen till att jobba vidare med detta att vissa utnyttjar systemen ut över det som systemen är skapad till. Det finns annat än diagnoserna som man kan titta på. Förhoppningsvis beslutar politiken att vidta sanktioner som har blivit föreslaget och därmed också en vis kompensation till de som har fått för lite under 2017 och 2018.

Har du som patient på Medpro Clinic frågor i detta ärende är du mycket välkommen att kontakta verksamhetschefen på din vårdcentral eller alternativt övergripande driftschef, sköterska Lena Larsson, eller koncernchef, läkare Hans Wittrup.

Fler nyheter från Alla Platser