Journaler | Åmål vårdcentral

Åmål / september 16, 2019

Medpro Clinic Åmåls Vårdcentral fick förfrågan några dagar innan den 12 april att starta akut verksamhet i Åmål. Den här starten krävde mycket resurser och personal från koncernens övriga vårdcentraler som ställde upp för att vi skulle kunna erbjuda den akuta vården i Åmål.

Under våren 2019 har det rekryterats personal som sökt sig till Medpro men tidigare varit verksamma på Balderkliniken. Personalen har succesivt kommit in i Medprofamiljen vilket vi är väldigt glada för. Teamet på vårdcentralen börjar bli allt mer komplett med fasta läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer samt snart också sjukgymnaster/arbetsterapeuter.

Det har varit en period med mycket oklarheter kring de journaler som fanns tillgängliga på tidigare Balderkliniken som också blev omhändertagna av IVO (inspektionen för vård och omsorg) och skickades till regionarkivet. Det fanns stora oklarheter kring hur journalerna skulle hämtas och levereras till Medpro Clinic Åmåls VC för att sedan komma in i den elektroniska journalen.

Vid tidigare övertag av verksamheter så har man kunnat finna en elektronisk lösning som innebar att journaler kunde flyttas mer automatiskt. Den här lösningen har jurister i Västra Götaland inte funnit möjlig utifrån rådande lagstiftning.

Beslutet som blev taget under juni månad är att journalerna får hämtas från regionarkivet fysiskt och manuellt, efter att varje patient skriftligt givit sitt godkännande. Journalerna får också fysiskt läggas in en efter en i den databas och journalsystem som vårdcentralen använder och registrerar löpande de besök som äger rum på mottagningen.

Under hösten pågår löpande arbete med att hämta journalerna från Regionarkivet i Vänersborg, samt att lägga in journalerna i systemet som vårdcentralen använder. Medpro tycker att det är väldigt tråkigt att man inte väljer en säkrare gång.

Vi hoppas att ni som fortfarande inte gett ert medgivande om att rekvirera era journaler har möjlighet att komma in till oss, så hjälper vi er med detta.

Fler nyheter från Åmål