Medpro Steps på väg mot nya höjder!

Alla Platser / september 19, 2019

Resan från uppstart tills idag.

Medpro steps startade upp sin verksamhet i april -2019 och har administrativt centra i Lilla Edets vårdcentral. Vi arbetar med uppdrag från regionen.

Vi är ett tvärprofessionellt team och därmed har vi bredkompetens och kompletterar varandra väl och hela tiden jobbas det med att få fram bästa möjliga arbetssätt för att ge våra patienter den bästa vårdkvalité gällande nedtrappning av läkemedelsberoende.

asd

Teamet har nyligen varit i väg till Stockholm på utbildningskonferens, de sk. beroende dagarna och även ett studiebesök beroendecentrum TUB -mottagningen (terapi och utvärdering av beroendeframkallande läkemedel). I region Halland finns det sen tidigare mottagnings verksamhet som arbetar enligt TUB modellen och av dem har vi kunnat få bra fakta inför vår uppstart. Målet är förstås att inhämta mer och ny vetskap och bygga ett proffsigt team.

sthlm

Under sommaren har det inkommit en del remisser från vårdcentraler och även egen remisser (vi finns på 1177) och vi har därmed börjar resa runt i regionen med våra nya fint dekorerade Volvo bilar. Det känns toppenbra!

Vi får ett mycket positivt bemötande ute på vårdcentralerna av personalen och patienterna ger positiv feedback på vårt mobila arbetssätt. Ibland kan vi finna andra sätt att mötas då det behövts, till exempel ett hembesök någon gång på grund av viss omständighet.

bil

Vi ambition är att visa oss i regionen på olika sätt, tex har vi åkt ut i sommar på spontana informationsmöte till över 70 vårdcentraler som varit mycket positivt även en hel del planerande presentationer som efterfrågats av vårdcentraler och andra verksamheter i regionen har mötts av samma entusiasm. Med andra ord vi känner oss väldigt glada för att få möjlighet att arbeta med denna behövande vårdform.

En fin broschyr om oss har tillkommit som sprider sig på olika sätt och vi kommer också att ta tillfälle i akt att sprida information i andra forum såsom, AT/ ST dagar, primärvårdsdagen, allmänläkardagarna, kontakta andra vårdinrättningar m.m. och där få möjlighet att informera om vår verksamhet.

Nu kan vi märka att det sprids i regionen och teamet har en stor inspiration, det blir framgång!  ????

123

Ps. Vi finns på Instagram där kan ni se fina bilder från våra resor i regionen @medpro_steps

Fler nyheter från Alla Platser