Utvecklingsdagar 2019

Alla Platser / oktober 3, 2019

Idéer, utveckling & innovation

Varje år har vi ett utvecklingsseminarium på Medpro Clinic. Under några dagar samlar vi våra anställda och arbetar tillsammans med hur vi själva och vår organisation ska växa och utvecklas för att vi ska bli ännu bättre på det vi gör. Vi vill leverera en bra vård och ge varje person ett professionellt bemötande.

För att se en kort inblick i vad som pågick under dessa dagar kan ni kolla på videon nedanför!

På våra utvecklingsseminarium sätter vi upp mål där vi arbetar med bolagskulturen och fördjupar oss i vår organisation, våra arbetsteam och hur vi själva ytterligare kan förbättra vårt servicetänk samt höja våra krav på oss själva i bemötandet gentemot patienter och övriga. Utvecklingsdagarna är centralt byggda på god kommunikation och vi motiverar våra anställda att utväxla idéer, tankar och konstruktiv kritik med hela företaget. Genom reflektion och diskussion medarbetare och vårdenheter emellan utforskar vi idéer om hur vi kan erbjuda en bättre och effektivare vård som är gynnsam för våra patienter.

1

För oss som företag innebär utvecklingsdagarna en fantastisk möjlighet att få en djupare förståelse för alla våra anställda här på Medpro Clinic. Vi lär oss hur våra medarbetare ser på det dagliga arbetet och får synpunkter på hur samarbetet med övriga vårdenheter fungerar. Vi lägger stor vikt vid att förbättra arbetsmiljö och flöde för vår personal och gör vårt yttersta för att inkludera alla i den stora gemenskapen inom Medpro Clinic.

2

Två dagar med aktiviteter

Första halvan av torsdagen tillägnades åt reflektion av vår stora satsning tillsammans med *Leading People och det samarbete som startades under 2018 vilket vi stadigt driver framåt. Samarbetet innebär att alla anställda inom Medpro Clinic får ett erbjudande om att göra ett personlighetstest under handledning av Leading People. Syftet med testet är att varje medarbetare ska få möjlighet att få vetskap om vilka drivande egenskaper man besitter i sin personlighet för att kunna växa och må bra på sin arbetsplats. Resultatet tillsammans med en aktiv coaching från teamet i Leading People hjälper våra anställda att förstå varandra bättre och bygga en större samhörighet.

(*Leading People – Strategisk partner inom organisation och ledarskap utgående från modern forskning kring hur människan och dess hjärna fungerar)

Efter denna tillbakablick fick vi lyssna på en inspirerande föreläsning om varför det är så svårt att förändra vanor. Den höga igenkänningsfaktorn rev ner många skratt men gav oss också en möjlighet att reflektera över hur vi är som människor och vad vi kan förändra hos oss själva. Det var också en introduktion för eftermiddagens viktiga arbetsuppgift, Medpro Clinic:s eget idé-maraton som vi kallar Innovation Hackathon

aa

Innovation Hackathon

Med Innovation Hackathon startades ett spännande utvecklingsarbete. Oberoende av vårdenhetstillhörighet samlades våra anställda med samma yrkeskategori i mindre grupper. Arbetet bestod i problemidentifiering, fokusering på kreativt, parallellt och lateralt tänkande tillsammans med en god kommunicering samt effektivisering av beslutsfattande till en skyndsam problemlösning.

Resultatet av antal relevanta förslag och idéer av hög kvalitet var slående och gav många intressanta uppslag som sedan redovisades under fredagsförmiddagen. Att vårt Innovation Hackathon gav fina resultat var tydligt och är något vi kommer jobba vidare med.

yes 1

Vi är väldigt mån om vår personal och vill, likt våra värdeord, att dom ska växa för att känna sig Glada, Modiga och Ärliga ????. Att ge alla en känsla av tillhörighet till en större gemenskap som består av hela Medpro Clinic. Att tillsammans hjälpa varandra utveckla och förbättra mindre vårdenheter inom företaget. Det är målet med dom gruppövningar som drevs av dom olika vårdenheternas verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer, under utvecklingsdagarna.

3

Vi använde oss i år av ett så kallat mentometersystem. Det inkluderade en liten dosa som användes för att anonymt kunna svara på frågor och tycka till om förslag under eventets gång. Det blev en helt ny dimension av direktsamarbete när vi kunde ställa frågor till alla våra 200 medarbetare samtidigt och få blixtsnabba och spontana svar inom några sekunder. Frågorna gällde bland annat hur man upplever olika moment i arbetslivet och hur våra medarbetare ser på sin arbetssituation men också vilket förslag som var mest uppskattat från torsdagens Innovation Hackathon. Det var mycket spännande och uppskattat.

Utöver detta ägnades fredagen åt vårdenhetsarbete. Varje vårdcentral/rehabiliteringsenhet samlades i grupp med sina verksamhetschefer och arbetade med utveckling och förbättring på respektive vårdenhet. Varje verksamhet hade sin egen lokala agenda och kunde utifrån den skräddarsy lösningar för ”sin” enhet.

4

Slutligen så innebär alltid våra utvecklingsevent ett bra tillfälle för Medpro Clinic att varva ner från ett arbetsår och ha det roligt tillsammans. Vi vet att alla finner ett stort värde i att träffa sina dagliga arbetskamrater men även kollegor från övriga vårdenheter i ett socialt sammanhang utanför arbetsplatsen.

Vårt mål med utvecklingsdagarna är att ge alla en känsla av tillhörighet i Medpro Clinic:s stora gemenskap. Vi vill att våra anställda ska kunna stryka under våra viktigaste värdeord – glad, modig, ärlig – vilka har en stor betydelse för oss. Vi vill tillsammans hjälpa varandra att utveckla och förbättra alla enheter inom företaget, stora som små. Vi vill säkerställa att vår personal ska känna en trygghet i att utväxla innovativa tankar och förslag i den utvecklingsmotiverade miljö som vi befinner oss i.

Vi har nu fått många nya idéer som på ett positivt sätt utmanar vårt arbetssätt och det tar vi med oss till det praktiska arbetet på våra vårdenheter. Att leverera personlig vård och bemötande av högsta kvalitet är en självklarhet för Medpro Clinic!

12

854

Fler nyheter från Alla Platser