Genom att leda sig själv kan man leda andra, leda affären och nå målen

Alla Platser / oktober 9, 2019

För att leda andra och affären måste man först kunna leda sig själv. Strategisk självinsikt är då en förutsättning enligt Medpro Clinic Group AB i samarbete med Leading People.

För att leda andra och affären måste man först kunna leda sig själv. Strategisk självinsikt är då en förutsättning enligt Medpro Clinic Group AB i samarbete med Leading People. Hans Wittrup, CEO för Medpro Clinic Group, kom i kontakt med Leading People genom en insats för ledningsgruppen 2016.

Sedan dess har vi samarbetat med Leading People, säger Hans.

Initialt handlade det om att vi som ledare fick strategisk självinsikt, dvs att på individnivå se oss själva utifrån så som vi uppfattas av andra. Därefter tittade vi på ledningsgruppen aggregerat vilket gav nya insikter. Jag såg att detta skulle vara värdefullt att göra för hela organisationen, fortsätter Hans. Det var en stor satsning men genom samarbetet med Leading People har vi fått strategiska verktyg som hjälper oss på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Tillsammans med Leading People tar vi stegvis arbetet vidare för att skapa tydlighet, en röd tråd, i arbetet med humankapitalet. Leading People gör mjuka värden tydliga vilket underlättar när vi utformar kommunikations och behållningsstrategier. Leading People’s arbete baseras på BRAIN LEAD™-modellen som innefattar ett arbetspsykologiskt- såväl som ett neurovetenskapligt perspektiv.

DSC00947 2

Brain Lead HEAD_2 2

Det har bidragit till insikt i hur starkt hjärnan påverkas och försätts i hot- eller belöningsläge och den påverkan det har på prestation, välmående och måluppfyllnad, säger Hans. Vi är en målstyrd organisation och då vi är verksamma inom vården är inte bara vad:et utan också hur:et viktigt. Vi har tagit arbetet vidare genom att definiera förväntade beteenden som vi vill se inom Medpro.

1111

111111

Det har bidragit till insikt i hur starkt hjärnan påverkas och försätts i hot- eller belöningsläge och den påverkan det har på prestation, välmående och måluppfyllnad, säger Hans. Vi är en målstyrd organisation och då vi är verksamma inom vården är inte bara vad:et utan också hur:et viktigt. Vi har tagit arbetet vidare genom att definiera förväntade beteenden som vi vill se inom Medpro.

Dessa konkreta beskrivningar används i både urval och utveckling. I medarbetarsamtalen blir det lätt att sätta ord på vad en individ lever upp till, respektive bör utveckla i form av uppvisat beteende. Därefter utformas en konkret och tidsatt plan med ett tydligt mål. Genom att Leading People bidragit till strategisk självinsikt hos medarbetarna och dokumenterat egenskaperna för varje individ blir det bra och insiktsfulla diskussioner. Förståelsen för olika perspektiv blir lätt att ta till sig.

Varje medarbetare är den andres arbetsmiljö och därför är hur:et av betydelse för en långsiktigt hållbar arbetsplats och i förlängningen koncernens måluppfyllnad, säger Hans

Brain Lead 1

Fler nyheter från Alla Platser