Nyhet på Noltorp vårdcentral – Samordningssjuksköterska & Äldreteam

Noltorp / oktober 17, 2019

Vår Samordningssjuksköterska

Det kan vara svårt att veta vart du skall vända dig i vårdsammanhang – nu finns det på Noltorp vårdcentral hjälp för dig som patient i alla åldrar. Vår samordningssjuksköterska Marie Lundell finns tillgänglig i frågor kring din vård och kan hjälpa dig att samordna vårdkontakter.

Telefonnummer till Marie: 0322-651500

Maria Lundell

Äldreteam

För dig som är 75+ finns vårt äldreteam som består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. De kommer gärna hem till dig på hembesök och om du är över 85 år är hembesök kostnadsfritt.

Vi erbjuder:

  • Telefonrådgivning
  • Stödinsatser i hemmet
  • Hälsosamtal
  • Minnesutredningar
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Fallförebyggande insatser i hemmet
  • Provtagning i hemmet
  • Hembesök (kostnadsfritt för dig över 85 år)
  • Stöttning vid frågor om din situation, sjukdom eller medicinering.

Telefonnummer till Äldreteamet: 0322-651528
Telefon tid: 08:00-09:00 varje dag.

Välkommen!

Fler nyheter från Noltorp