Information om sjukdomar och vaccination

Alla Platser / oktober 27, 2019

vacccc1

Medpro Clinic erbjuder en komplett vaccinationsmottagning på samtliga vårdcentraler. Hos oss på vårdcentralen kan du vaccinera dig för årliga influensavaccinationer, stelkramp, vaccinationer inför resor, vistelser och studier utomlands, TBE m.m.

Om du vill ha mer information eller boka en tid för vaccinering kan du ringa direkt till oss på vårdcentralen. Vi har kompetent personal med lång erfarenhet av vaccinationer och resemedicin. Alla är välkomna att vaccinera sig hos oss, oavsett var du är listad.

Du hittar mer information om våra vaccinationsmottagningar här:

Vaccinationsmottagning – Lilla Edet
Vaccinationsmottagning – Stavre
Vaccinationsmottagning – Noltorp
Vaccinationsmottagning – Åmål
Vaccinationsmottagning – Torpa
Vaccinationsmottagning – Brålanda

Vi på Medpro Clinic erbjuder dig vaccinationer för många olika situationer i livet och vi vill att du ska känna dig så trygg som möjligt, vart du än är. Här nedan så har vi listat information om vanliga sjukdomar som vi på samtliga vårdcentraler vaccinerar dig mot.

Hepatit A

Hepatit A är en leversjukdom som kan orsaka mild till svår ohälsa. Globalt finns det uppskattningsvis 1,4 miljoner fall av hepatit A varje år. Till skillnad från hepatit B och C orsakar hepatit A inte kronisk leversjukdom och är sällan dödligt, men hepatit A kan orsaka försvagande symtom och leda till akut leversvikt, vilket är förknippat med hög dödlighet.

Hepatit A-virus överförs främst via fekal eller oral väg genom intag av förorenad mat och vatten, eller genom direktkontakt med en smittsam person. Det mest effektivaste sättet att bekämpa sjukdomen är genom vaccination och förbättrad hygien.

Hepatit B

Hepatit B är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Viruset attackerar levern och kan orsaka både akut och kronisk sjukdom. Det är ett stort globalt hälsoproblem och det uppskattas att cirka 780 000 människor dör varje år på grund av konsekvenser av hepatit B, såsom levercirrhos (skrumplever) och levercancer.

Viruset är mycket smittsamt och överförs genom kontakt med blodet eller andra kroppsvätskor från en infekterad person. Hepatit B-virus kan överleva utanför kroppen i minst sju dagar och är en arbetsrisk för hälso- och sjukvårdspersonal.

Hepatit B är förbyggesbar med vaccinationer som finns tillgängligt på Medpro Clinic.

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Det är fortfarande en viktig dödsorsak bland små barn globalt, trots tillgängligheten av ett säkert och effektivt vaccin.

Mässling överförs via droppar från smittade personer i näsan, munnen eller halsen. De initiala symtomen, som vanligtvis förekommer 10–12 dagar efter infektionen, inkluderar hög feber, en rinnande näsa, blodsprängda ögon och små vita fläckar på insidan av munnen. Flera dagar senare utvecklas ett utslag som börjar i ansiktet och överhalsen och gradvis sprider sig nedåt.

Stelkramp

Stelkramp är en allvarlig sjukdom orsakad av Clostridium-bakterier. Bakterierna lever i jord, saliv, damm och gödsel. Bakterierna kan komma in i kroppen genom ett djupt snitt, som du kan få genom att kliva på en spik eller genom en brännskada.

Infektionen orsakar smärtsam åtdragning av musklerna, vanligtvis över hela kroppen. Det kan leda till låsning av käken. Detta gör det omöjligt att öppna munnen eller svälja. Stelkramp är en medicinsk nödsituation så du måste få behandling på sjukhus.

Influensa

Personer över 65 år eller de som har en kronisk sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuk av en normal influensa. Det bästa sättet att minska risken för detta är att vaccinera dig hos oss på Medpro Clinic.

Smittskyddsenheten arbetar för att så många som möjligt av dem som riskerar att bli allvarligt sjuka ska vaccinera sig. Dessutom uppmanar man vårdpersonal som möter dessa målgrupper att vaccinera sig för att ytterligare minska risken för smitta. Influensa är oftast ofarlig, men den som är över 65 år eller har en kronisk sjukdom kan bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning. Man kan få influensa trots att man har vaccinerat sig, men symtomen blir lindrigare och risken för följdsjukdomar mindre.

För att klara av det senaste viruset så anpassas influensavaccinet varje säsong, men grunden är densamma. Det här influensavaccinet har använts sedan 60-talet. Det är pålitligt och det bästa skyddet mot influensa. Det som kan hända efter en vaccination är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar.

TBE

TBE, orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Hos de flesta som smittas hinner kroppens egna immunförsvar bekämpa viruset innan det sprids till hjärnan, och man får därför inga men eller besvär. Cirka en tredjedel av alla som smittas får symtom på hjärnhinneinflammation. Tyvärr finns det ingen behandling mot TBE, men man kan sydda sig mot sjukdomen genom vaccination. Så går vaccinationen till: Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. För att få bäst skydd rekommenderas att man får två doser det första året. Den andra dosen får man cirka en månad efter den första. Ett år senare får man ytterligare en dos, vilket gör att man är skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år. ​

Om man har fyllt 60 år brukar man få sammanlagt tre doser det första året, det innebär att man får en extra dos två månader efter den andra dosen.  Om Man har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver man inte börja om från början. Man får då en dos och därefter följer man vaccinationsschemat som vanligt.

Biverkningar
Efter vaccinationen kan man ibland bli svullen, röd och öm där man fick sprutan. En del kan även exempelvis få ont i huvudet och må illa, men det är sällsynt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar. Källa: www.1177.se

Med värmen kommer fästingarna!
Fästingarna blir aktiva redan vid några plusgrader, så man brukar säga att fästingsäsongen i Sverige varar från mars – oktober, men ju mer söderut i Europa man kommer, desto längre säsong.

Förebygg att bli biten
Kontrollera huden regelbundet och speciellt om du varit ute i skog och mark. Ha under din utevistelse i skog och mark alltid långbyxor tätt in i strumporna och gå aldrig barfota. Om du har exempelvis hund eller katt kan du vara mer utsatt för att få fästingar överförda.

Fler nyheter från Alla Platser