Nya planer för Stavre vårdcentral & Rehab – TTELA artikel

Alla Platser / maj 8, 2020

ny vårdcentral

I en artikel publicerad av ttela skriver Yvonne Olsson om Medpro’s planer kring en ny fastighet för Stavre vårdcentral & Rehab i centrala Trollhättan, med ambition att blir klara under 2022. Ett nybygge på ett skogsområde i kvarteret Chauffören, som både erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter och utrymme för vår ständigt växande verksamhet, är målet.

Läs hela artikeln här!

Yvonne Olsson från ttela skriver i artikeln:

Medpro Clinic har växt ur sin vårdcentral på Stavre. Nu har bolaget fått klartecken för att planera ytterligare en vårdcentral, på Hjulkvarn/Egna hem. Det ska bli en modern och miljövänlig byggnad, med arkitektur och innehåll som sticker ut.

Medpro Clinic är en av Västsverige största aktörer inom primärvården. Runt 250 anställda arbetar på bolagets vårdcentraler/rehabkliniker i Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Brålanda, Åmål och Alingsås. Stavre vårdcentral är en av de större, med 40-talet anställda och cirka 12 000 listade patienter.

– Fastigheten på Stavre är inte stor nog, vi har varit trångbodda en längre tid. När fastighetsägaren inte delade vår vision för expansion började vi se oss om efter andra alternativ, berättar vd Hans Wittrup.

När det visade sig svårt att hitta lokaler i rätt läge vände sig Medpro Clinic till Trollhättans stad. Och kommunen visade sig ha mark som passar bra för bolagets planer. Det handlar om ett skogsområde i kvarteret Chauffören, som gränsar mot Kungsportsvägen och E45.

– Det är ett väldigt bra läge vad gäller kommunikationer – nära cykelvägar, busshållplats och E45. Det blir också nära till nya älvbron och nya stadsdelen Vårvik, säger Hans Wittrup.

Arkitektur som syns

Kommunstyrelsen har gett planbesked och godkänt ett markanvisningsavtal, vilket innebär att det kan börja jobbas med en ny detaljplan. I gällande plan är marken avsatt för bensinstation, men den har 50 år på nacken. Planerna på en vårdcentral stämmer dock väl överens med den betydligt färskare översiktsplanen. Kommunen ser också att den trevåningsbyggnad som planeras kan fungera som bullerskydd för de befintliga bostäderna.

I detaljplanearbetet ska en mängd saker undersökas, bland annat eventuella natur- och rekreationsvärden och trafiklösningar. Tanken är att infart ska ske från Kungsportsvägen, i höjd med Stallbackavägen, och att nästan alla p-platser ska ligga under jord.

Medpro Clinic vill skapa en vårdcentral som sticker ut, och har anlitat en av landets mest kända arkitektbyråer – Okidoki.

– Tanken är att det ska bli en hållbar och speciell byggnad, något Trollhätteborna kan vara stolta över. När vi för första gången själva ansvarar för ett vårdbygge vill vi skapa något som svarar mot 2020-talets behov – inte 1980-talets.

Hemliga planer

Byggnaden ska innehålla fler verksamheter än vårdcentral och rehabverksamhet, men exakt vad vill vd Hans Wittrup inte avslöja än.

Ambitionen är att den nya vårdcentralen ska stå klar i slutet av 2022.

– Vi ska göra allt vi kan för att kringboende ska kunna vara med i processen, och vi känner att den här satsningen kan bidra till Trollhättans utveckling.

___________________________________________________________
-Yvonne Olsson, 2020. Hjulkvarn kan få stor vårdcentral och rehabklinik. TTELA, 5 maj.
[https://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/hjulkvarn-kan-f%C3%A5-stor-v%C3%A5rdcentral-och-rehabklinik-1.27588681?]

Fler nyheter från Alla Platser