Testa dig för covid-19 på vårdcentralen

Alla Platser / juni 3, 2020

Artikel bild 2

Du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar kan nu testa dig för covid-19 på alla våra vårdcentraler. Provtagningen är ett så kallat PCR-test och visar enbart om du har en pågående virusinfektion, alltså visar det inte om du har haft covid-19 sedan tidigare.

Provtagning på barn
Barn från och med förskoleklass provtas på samma indikation som vuxna. Små barn (innan förskoleklass) har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för små barn. De rekommenderas därför i första hand att stanna hemma vid symtom. Provtagning av dem sker på medicinsk indikation, efter bedömning.

Alla vårdcentraler ansvarar att tillhandahålla PCR provtagning för covid-19 till de personer i befolkningen, som uppvisar/uppger milda symtom på pågående covid-19 infektion och som vill genomföra provtagning. Personer ska tas emot oberoende var de är listade. Läkarbedömning behöver inte genomföras med anledning av provtagningen, förutom för barn under förskoleklass.

Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning.

Brålanda vårdcentral
Tel: 0521-72 35 00

Lilla Edet vårdcentral
Tel: 0520-48 88 00

Noltorp vårdcentral
Tel: 0322-65 15 00

Stavre vårdcentral
Tel: 0520-49 01 01

Torpa vårdcentral
Tel: 0521-27 82 00

Åmål vårdcentral
Tel: 0532-70 94 00