Psykisk ohälsa under COVID-19 pandemin

Alla Platser / augusti 31, 2020

Corona

Pandemin som vi genomgår (COVID-19) kan vara stressande för människor. Rädsla och ångest för en ny sjukdom och vad som kan hända kan vara överväldigande och kan orsaka starka känslor hos vuxna och barn. Folkhälsoåtgärder, såsom social distansering, kan få människor att känna sig isolerade och ensamma och kan öka stress och ångest. Dessa åtgärder är dock nödvändiga för att minska spridningen av COVID-19. Att hantera stress på ett hälsosamt sätt kommer att göra dig, de människor du bryr dig om och din gemenskap starkare.

Stress vid infektionsutbrott kan ibland orsaka följande:

 • Rädsla och oro för din egen hälsa och hälsan hos dina nära och kära, din ekonomiska situation eller ditt jobb eller förlust av stödtjänster du litar på.
 • Förändringar i sömn eller ätmönster.
 • Försämring av psykiska tillstånd.
 • Svårigheter att sova eller koncentrera sig.
 • Förvärring av kroniska hälsoproblem.
 • Ökad användning av tobak och/eller alkohol och andra ämnen.

Hur du svarar på stress under COVID-19-pandemin kan bero på din bakgrund, ditt sociala stöd från familj eller vänner, din ekonomiska situation, din hälsa och känslomässiga bakgrund, samhället du bor i och många andra faktorer. De förändringar som kan hända på grund av COVID-19-pandemin och hur vi försöker begränsa spridningen av viruset kan påverka vem som helst.

Människor som kan reagera starkare på stressen i en kris inkluderar:

 • Människor som har högre risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 (t.ex. äldre och personer i alla åldrar med vissa underliggande medicinska tillstånd).
 • Barn och tonåringar.
 • Frontlinjearbetare som vårdgivare och förstahandspersonal,
 • Viktiga arbetare som arbetar inom livsmedelsindustrin.
 • Människor som tar hand om familjemedlemmar eller nära och kära.
 • Människor som inte har tillgång till information på sitt primära språk.
 • Människor som har tappat sitt jobb, fått sina arbetstimmar eller fått andra stora förändringar i sin anställning.
 • Människor med funktionshinder eller utvecklingsförsening.
 • Människor som har befintliga psykiska tillstånd.
 • Människor som är socialt isolerade från andra, inklusive människor som bor ensamma och människor på landsbygden eller i gränsområden.
Zoom

Ta hand om dig själv och din gemenskap
Att ta hand om dina vänner och din familj kan vara en stressavlastare, men det bör balanseras med omsorg för dig själv. Att hjälpa andra att hantera sin stress, till exempel genom att ge socialt stöd, kan också göra din gemenskap starkare. Under tider med ökad social distansering kan människor fortfarande behålla sociala kontakter och ta hand om sin mentala hälsa. Telefonsamtal eller videochattar kan hjälpa dig och dina nära och kära att känna sig socialt anslutna, mindre ensamma eller isolerade.

Ta hand om din mentala hälsa
Mental hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan och välbefinnandet. Det påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Det kan också påverka hur vi hanterar stress, relaterar till andra och gör val under en nödsituation.

Människor med befintliga mentala hälsoförhållanden eller missbruk kan vara särskilt utsatta i en nödsituation. Psykiska tillstånd (såsom depression, ångest, bipolär sjukdom eller schizofreni) påverkar människans tänkande, känsla, humör eller beteende på ett sätt som påverkar deras förmåga att relatera till andra och fungera varje dag. Dessa tillstånd kan vara situationella (kortvariga) eller långvariga (kroniska). Personer med redan existerande psykiska hälsotillstånd bör fortsätta med sin behandling och vara medvetna om nya eller försämrade symtom. Om du tror att du har nya eller sämre symtom, kontakta oss på vårdcentralen.

Ring oss på Medpro Clinic om stress kommer i vägen för dina dagliga aktiviteter flera dagar i rad. Vi har psykologer och kuratorer som är redo att hjälpa dig. Du hittar mer information om hur vi arbetar med psykisk ohälsa här.

Hälsosamma sätt att hantera stress och veta vad du ska göra

 • Veta vad du ska göra om du är sjuk och är orolig för COVID-19. Kontakta oss på vårdcentralen och fråga oss vad ditt nästa steg är. Det passar väldigt bra att använda videosamtal så att du slipper vara omkring folkmassor. Här hittar du information om hur man bokar ett videosamtal.
 • Många personer har blivit tvungna att stanna hemma från jobbet, vilket kan leda till en annan livsstil i form av kost, motion och gemenskap. Men fortsätt att hålla uppe kontakten med dina nära och kära, exempelvis genom videosamtal eller sms. Glöm inte att äta rätt och fortsätta träna som innan. Det går alldeles utmärkt att träna hemifrån och här hittar du 4 träningspass som vi har gjort för dig.
 • Att vara rädd, orolig, arg eller stressad under denna pandemi är fullt normalt. Det kan hjälpa att prata med vänner eller familj som du har tillit för.
 • Vid behov av att hantera dina känslor så vill vi att du ska kontakta oss och inte vända dig till tobak eller alkohol. Du kommer vara tacksam för det beslutet i framtiden.
 • Minska tiden du kollar på sociala medier och andra former av media som får dig känna obehagliga känslor.
 • Det cirkulerar mycket information angående pandemin på nätet, mängder med information tas från sociala medier utan att innehållet kollas upp. Samla därmed trovärdig information från t.ex. WHO och Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Det kan vara stressande att separeras från andra om du har eller utsatts för COVID-19. Varje person som avslutar en period av hemisolering kan känna sig annorlunda om det än vad en annan gör.

Känslomässiga reaktioner kan inkludera:

 • Blandade känslor, inklusive lättnad.
 • Rädsla och oroa dig för din egen hälsa och dina nära och kära.
 • Stress från upplevelsen av att ha COVID-19 och övervaka dig själv, eller övervakas av andra.
 • Sorg, ilska eller frustration eftersom vänner eller nära och kära är rädda för att få sjukdomen från dig, även om du inte är i närheten av andra.
 • Skuld om att inte kunna utföra normalt arbete eller föräldrauppgifter medan du hade COVID-19.
 • Oroa dig för att bli infekterad eller sjuk igen trots att du redan har haft COVID-19.
 • Andra känslomässiga eller mentala hälsoförändringar.
 • Barn kan också känna sig upprörda eller ha andra starka känslor om de, eller någon de känner, har COVID-19, även om de nu är bättre och kan vara runt andra igen.

Det har varit en tuff period och det kommer fortsätta vara tufft ett tag. Vi ber er därmed att inte vara rädda att söka hjälp ifall pandemin, isoleringen eller den sociala distanseringen är påfrestande för dig. Här hittar du alla våra telefonnummer till samtliga vårdcentraler.

Ta hand om dig och dem runt omkring dig!

Fler nyheter från Alla Platser