Lunginflammationsdagen – Allvaret med Lunginflammation

Alla Platser / november 11, 2020

Lunginflammation

Världsdagen för lunginflammation, som hålls årligen den 12 november, inrättades för att öka medvetenheten om lunginflammation och vikten av att förebygga och behandla sjukdomen som tog 2,5 miljoner liv under 2019.

Världsdagen för lunginflammation inträffar den 12 november varje år för att:

  • Öka medvetenheten om lunginflammation, världens ledande smittsamma mördare av barn under 5 år.
  • Främja insatser för att skydda mot, förebygga och behandla lunginflammation och belysa beprövade metoder och lösningar som behöver ytterligare resurser och uppmärksamhet.
  • Skapa åtgärder, inklusive fortsatta givarinvesteringar, för att bekämpa lunginflammation och andra vanliga, men ibland dödliga, barnsjukdomar.

Lunginflammation är en av de främsta orsakerna till dödsfall hos barn under fem år trots att det är lätt att förebygga och behandlas. Även om vacciner och andra förebyggande insatser minskar sjukdomsbördan krävs fortfarande mycket mer arbete. De som bor i fattiga samhällen löper störst risk för lunginflammation. Varje barn, oavsett var de är födda, förtjänar tillgång till livräddande vacciner och läkemedel.

Många länder i hela Afrika, Asien och Latinamerika, som kämpar med tunga bördor av COVID-19 och dödsfall av barn från lunginflammation, kommer att behöva effektiva strategier för att bekämpa båda. Investeringar i infektionsförebyggande åtgärder (masker, social distansering, handtvätt osv.) och förbättrad diagnos och behandling (med pulsoximetri och syre) kan göra ”dubbelt arbete” under pandemin – och rädda liv.

Under denna världsdag för lunginflammation uppmanar vi regeringar och andra intressenter att se till att den massiva ansträngningen för att kontrollera pandemin bidrar till att minska andningsinfektioner och dödsfall av alla orsaker bland både barn och vuxna på lång sikt. (källa: stoppneumonia)

Det är väldigt viktigt att synliggöra denna dag och öka medvetenheten för lunginflammation som tar så många liv varje år. Dela vidare innehållet av denna viktiga dag och öka medvetenheten hos folk i din krets.Varje andetag räknas!

Fler nyheter från Alla Platser