Diabetes: Sjuksköterskor gör skillnaden – Världsdiabetesdagen

Alla Platser / november 14, 2020

Världsdiabetesdagen

Varje år den 14e november firas Världsdiabetesdagen (World Diabetes Day) för att öka medvetenheten om sjukdomen som miljontals människor runt om i världen lever med varje dag, inverkan på människors hälsa och välbefinnande och de effektiva strategier som kan användas för att förebygga och kontrollera den. Det här året är unikt med COVID-19-pandemin, som har orsakat många utmaningar, bland annat för människor som lever med diabetes och för deras vårdgivare.

I grund och botten handlar diabetes om kroppens förmåga (eller brist på den) att producera den nödvändiga mängden av en hormon som kallas insulin för att kontrollera glukosnivåerna i blodet. Det finns i stort sett två typer av diabetes: typ 1 kräver daglig administrering av konstgjort insulin med hjälp av injektion eller insulinpump. Typ 2 hanteras mer generellt av en kombination av kostkontroll och medicinering i form av tabletter.

Det är mycket viktigt att personer med diabetes upprätthåller god kontroll över sitt tillstånd för att minska och undvika långvariga komplikationer, och det har skett stora framsteg inom detta område de senaste åren. Det är dock mycket viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter för att säkerställa att människor med tillståndet kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Världsdiabetesdagen 2020-temat är ”Diabetes: Sjuksköterskor gör skillnaden” för att lyfta fram den avgörande roll som sjuksköterskor spelar för att stödja människor som lever med diabetes. Cirka 62 miljoner människor lever med typ 2-diabetes i Amerika och får vård av sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan göra skillnad för personer som drabbas av diabetes, för att hjälpa människor att hantera sin sjukdom och förhindra komplikationer på grund av diabetes.

PAHO/WHO ansluter sig till partners för att fira världsdiabetesdagen 2020 för att uppmärksamma vikten av att upprätthålla viktiga hälsovårdstjänster för personer med diabetes.

Du kan läsa mer om Diabetes på vår diabetesmottagning! Om du har diagnostiserats med diabetes eller visar symptom så är du välkommen att söka vård hos oss.

Fler nyheter från Alla Platser