Internationella AIDS-dagen – Öka medvetenheten!

Alla Platser / december 1, 2020

Vad är HIV?
HIV (Human Immunodeficiency Virus) är ett tillstånd som kan orsaka AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). HIV och AIDS är inte samma sak.

Kvar obehandlad attackerar HIV kroppens immunsystem och gör kroppen sårbar för infektioner och medicinska tillstånd som immunsystemet normalt skulle kunna kontrollera. Människor som nyligen har förvärvat HIV kan uppleva influensaliknande symtom, men andra märker inga symtom på många år.

Vad är AIDS?
AIDS är inte en utbytbar term med HIV. Människor med HIV tar daglig behandling för att förhindra att viruset utvecklas till aids. Utan behandling riskerar personer med HIV att utveckla AIDS. AIDS avser sjukdomar som kan utvecklas till följd av obehandlad HIV eller hos en person där nuvarande behandlingar har misslyckats och inträffar när en persons immunsystem har skadats allvarligt av HIV-infektion. Människor som lever med AIDS kommer mer sannolikt att utveckla infektioner eller vissa cancerformer – sjukdomar som vanligtvis inte besvärar en person med ett hälsosamt immunsystem.

World AIDS Day är en global dag som infördes av Världshälsoorganisationen 1988. Dagen inträffar den 1 december varje år med målet att öka medvetenheten om AIDS-pandemin orsakad av HIV-infektion. Den internationella symbolen för HIV-medvetenhet och stöd är ett rött band.

Ett av målen är att avsluta AIDS-epidemin 2030. Antalet rapporterade AIDS fall i EU/EES under de senaste åren visar dock ett betydande problem med sen diagnos av HIV-infektion. Att upptäcka HIV bara år efter infektionen är en anledning till pågående överföring i Europa. Var fjärde AIDS-fall inträffade långt efter HIV-diagnos, vilket tyder på otillräcklig koppling till HIV-vård, tillgång till antiretroviral behandling och stöd vid efterlevnad.

För att minska framtida HIV-infektioner måste Europa fokusera på tre huvudområden:

  • Prioritera effektiva och omfattande förebyggande åtgärder såsom medvetandehöjande; främjande av säkrare sex, kondomer och substitutionsterapi och tillhandahållande av nålutbytesprogram.
  • Att tillhandahålla HIV-rådgivning- och testtjänster, inklusive snabba diagnostiktjänster, samhällsbaserad HIV-testning och HIV-självtest; och
  • Säkerställa snabb tillgång till kvalitetsbehandling och vård för de diagnostiserade.

Vi på Medpro Clinic tycker det är viktigt att öka medvetenheten om viktiga sjukdomar och dagar inom medicin. Dela, prata och uppmärksamma så kan vi nå målet 2030.

Fler nyheter från Alla Platser