Mänskliga rättigheternas dag 2020

Alla Platser / december 10, 2020

saiph-muhammad-JLNiQNntX4s-unsplash

Mänskliga rättigheter är våra grundläggande rättigheter eller friheter. De inkluderar vår rätt att leva, vår rätt till hälsa, utbildning, yttrandefrihet och tankefrihet och lika rättigheter. Vissa grupper anordnar protester på mänskliga rättighetsdagen för att varna människor om omständigheter i delar av världen där mänskliga rättigheter inte erkänns eller respekteras, eller där dessa rättigheter inte anses vara viktiga.

Mänskliga rättigheternas dag firar dagen då FN: s generalförsamling antog och proklamerade den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. UDHR (Universal Declaration of Human Rights) är en av FN: s stora framgångar, liksom den första uttalandet av mänskliga rättigheter över hela världen.

Den antogs 10 december 1948 och förklarar deklarationen universella värden och en gemensam prestationsstandard för alla i varje land. Även om deklarationen inte är ett bindande dokument, inspirerade den över 60 mänskliga rättighetsinstrument som idag utgör en gemensam standard för mänskliga rättigheter. Det är det mest översatta dokumentet världen över på över 500 språk.

 

Mänskliga rättighetsdagen är årsdagen för dagen 1948 då FN: s generalförsamling antog den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter.

Syftet med deklarationen om de mänskliga rättigheterna är att skapa en gemensam levnadsstandard för alla människor över hela världen som alla har rätt till, och att i sin tur uppmuntra alla FN-medlemsländer att sträva mot den nämnda levnadsstandarden för folket i deras nation.

Även om rättigheterna ses som mer deklarativa än juridiskt bindande, erkänns de ofta att de hade haft en inverkan på hur mänskliga rättigheter uppfattas och att de är en kraft för gott.

Numera väljs ett annat tema för Mänskliga rättighetsdagen varje år. År 2014 var temat ”Every Day is Human Rights Day” och 2016 var det ” Stand up for someone’s rights today.” Vi bör komma ihåg våra mänskliga rättigheter varje dag, men den 10 december bör vi komma ihåg dem lite mer och omfamna alla omkring oss som lika.

Detta års tema för mänskliga rättigheter avser COVID-19-pandemin och fokuserar på behovet av att bygga upp bättre genom att se till att mänskliga rättigheter är centrala för återhämtningsinsatserna. Dem gemensamma globala målen kommer bara nås om vi kan skapa lika möjligheter för alla, ta itu med de misslyckanden som exponeras och utnyttjas av COVID-19 och tillämpa normer för mänskliga rättigheter för att ta itu med förankrade, systematiska ojämlikheter mellan generationer, utslagning och diskriminering.

Den 10 december är ett tillfälle att bekräfta vikten av mänskliga rättigheter för att återuppbygga den värld vi vill ha, behovet av global solidaritet samt vår sammankoppling och delade mänsklighet.

COVID-19-pandemin har drabbat samhällen i sin kärna. Alla delar av våra samhällen har skadats – medicinskt, socialt, politiskt, ekonomiskt – avslöjat nya och förvärrat befintliga sårbarheter.

Fattigdom, ojämlikhet, diskriminering, utestängning, miljöförstöring har drivit den mänskliga tragedin som världen har sett utvecklas. Dessa och andra brister i skyddet för de mänskliga rättigheterna har kolliderat med förankrade politiska, sociala och ekonomiska kriser runt om i världen, vilket har gjort samhällen mer utsatta för COVID-19.

Eftersom många länder runt om i världen har gått in i sin andra våg av pandemin, har det blivit helt klart att när krisen en gång är över kan vi helt enkelt inte gå tillbaka till hur världen var tidigare. Från denna delade tragedi kommer ett tillfälle: För att mänskligheten ska kunna bygga sig bättre måste vi sätta mänskliga rättigheter i centrum för återhämtningen.

Pandemin har påmint oss alla om en enkel sanning: en värld som respekterar alla mänskliga rättigheter är en värld som är bättre förberedd för att hantera och återhämta sig från alla kriser.

Att återhämta sig bättre innebär att stärka vårt engagemang för mänskliga rättigheter och att nå de mål som anges i Agenda för Hållbar Utveckling. Det innebär att åtgärda ojämlikheter inom och mellan länder; skapa universella system för hälsa och socialt skydd, hantering av miljöförstöring, stärka institutioner; och ta itu med strukturella kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som har gett COVID-19 spridning och svårighetsgrad. Det innebär att man snabbt tar itu med klimatet och skapar en värld som är rättvis, inkluderande och lika – och därför mer motståndskraftig och beredd att möta framtida kriser.

Uttrycket ”Vi är alla i det här tillsammans” är nu mer relevant än tidigare. Från individer till regeringar, från civilsamhället och gräsrotsamhällen till den privata sektorn, alla har en roll i att bygga en värld efter COVID som är bättre för nuvarande och framtida generationer. Vi står antingen tillsammans eller faller sönder. Och med mänskliga rättigheter i centrum för COVID-19-svaret kommer vi att återhämta oss bättre. (standup4humanright)

Det har varit ett tufft år för alla och det är tyvärr inte över. Vi ber er att vara försiktiga genom att hålla avstånd och försöka inte vara runt andra om det inte behövs. Du hittar våra vårdcentraler i Åmål, Alingsås, Lilla Edet, Vänersborg, Brålanda och Trollhättan. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss genom telefon, videosamtal eller här på vårdcentralen.

Håll er säkra ha en underbar december!

Fler nyheter från Alla Platser