Världscancerdagen 2021 | Jag är och jag ska!

Alla Platser / februari 4, 2021

Världscancerdagen 2021

Världscancerdagen 2021 finns för att sprida medvetenhet, inspirera till förändring och minska den globala effekten av cancer. Dagen firas den 4 februari varje år och i år är de det ultimata året för kampanjen ”Jag är och jag ska” som började 2019. Syftet med att uppmärksamma Världscancerdagen är att minska missuppfattningar om cancer och att hjälpa människor att få rätt information om det. Det ger också en chans att påverka förbättringen av livet för cancerpatienter och överlevande.

Cancer är den näst största dödsorsaken globalt. Det är viktigt att förstå varje typ av cancer och hur den påverkar kroppen. På världscancerdagen kommer alla med en agenda för att kunna uppnå en friskare och ljusare värld utan cancer.

Världscancerdagen 2021 – Jag är och jag ska
Temat för Världscancerdagen 2021 är ’Jag är och jag ska’. Det är en flerårig kampanj som började 2019 och i år är det sista året. Det representerar en bemyndigande uppmaning till handling som uppmanar personligt engagemang och representerar också kraften i de åtgärder som nu vidtas för att få en positiv inverkan på framtiden.

Fakta om cancer 2021

  • Dödsgraden för cancer har sjunkit 31% från 1991 till 2018. Detta inkluderar en nedgång på 2,4% från 2017 till 2018 – ett nytt rekord för den största minskningen av cancerdödligheten under ett år.
  • De vanligaste cancerformerna (enligt uppskattade nya fall 2021) är bröstcancer, lungcancer, prostatacancer, kolorektalcancer och melanom i huden.
  • Mellan 5% och 10% av alla cancerformer är genetiska, vilket innebär att de är kopplade till gener som individer ärvt från sina föräldrar.

 

Sprid och uppmärksamma om världscancer dagen och få den hörd. Även om världscancerdagen inträffar endast en dag om året så inträffar kampen mot cancer varje dag runt om i världen. Det är en svår uppgift att stoppa cancern helt men världens forskare jobbar ständigt för att detta ska bli en möjlighet och för att det ska bli mer hanterbart.

Sprid världscancerdagens budskap!

Fler nyheter från Alla Platser