Sprid medvetenhet om Barncancer!

Alla Platser / februari 16, 2021

mi-pham-FtZL0r4DZYk-unsplash

Igår var det Barncancerdagen. Ett av de största hindren vi möter i strävan att få slut på barncancer är brist på medvetenhet. Om inte någon personligen har påverkats av ett barns erfarenhet av cancer, är det mycket svårt att förstå den verkliga verkligheten – hur många barn och familjer barncancer påverkar, hur mentalt och fysiskt traumatisk barncancer är och hur fullständigt störande och destruktiv cancer är för barndomen och familjen. När en familj hör att deras barn har cancer kommer ingens liv att bli detsamma.

Cancer är den främsta sjukdomsrelaterade dödsorsaken hos barn – 1 av 330 barn diagnostiseras med cancer i USA varje år.
Du är en röst, och många röster som sammanfogas har stor kraft. För att utöka medvetenheten och kraften så behöver vi alla sprida budskapet om barncancer.

 

Här finner du fakta om barncancer:

  • Var tredje minut diagnostiseras ett barn med cancer runt om i världen.
  • Barncancer orsakar cirka 90 000 dödsfall per år och i höginkomstländer är den näst högsta dödsorsaken bland 5 – 14-åringar.
  • Med tidig diagnos och behandlingsprotokoll är ungefär 70% av barncancer botlig.
  • Barncancer upptäcks ofta för sent eftersom föräldrar och vårdpersonal inte har tillräcklig medvetenhet om varningssignalerna.
  • Begränsade framsteg inom utveckling av läkemedel för onkologi för barn är fortfarande ett stort problem bland alla intressenter.
  • Barn/ungdomar med cancer lider som ett resultat av allvarliga och giftiga behandlingar som orsakar livslånga hälsoproblem och utmaningar.
  • Behandlingen och vården av barncancer kräver ett helt tvärvetenskapligt team för att inte bara tillhandahålla den medicinska behandlingen av barnet utan också det psykosociala stödet för barnet och hela familjen.
  • Införandet av palliativ vård är ett lämpligt svar vid tidpunkten för en diagnos av barncancer, eftersom palliativ vård kan ges tillsammans med behandlingen.
  • I de flesta låg- och medelinkomstländer är palliativ vårdtjänst för barn begränsad och smärtstillande läkemedel är ofta otillgängliga.

(ICPCN)

Sprid medvetenhet om barncancer för att uppmärksamma sjukdomen samt hur man läser av varningssignalerna.

Fler nyheter från Alla Platser