Medpro & Omtanken bildar tillsammans en ny primärvårdsaktör

Alla Platser / februari 26, 2021

bildbildDSC00530-1

Första raden: Lena Larsson – driftschef Medpro Clinic, Christian Donnerstag – medicinsk chef Medpro Clinic, Danielle Braender – HR-chef Medpro Clinic, Per Godenius – medicinsk chef Omtanken, Anna Ackeby – driftschef Omtanken,
Andra raden: Galina Toll – ekonomichef Omtanken, Hans Wittrup – VD Medpro Clinic, Nick Johansson – VD Omtanken.

Medpro och Omtanken bildar tillsammans med Procuritas en ny primärvårdsaktör med stark lokal förankring

De familjeägda vårdgivarna Omtanken och Medpro har beslutat att gå samman för att bilda en ny aktör inom primärvården. Företagen delar en stark gemensam värdegrund där patienten och medarbetarna står i centrum.

Visionen är att förbättra kvalitén i primärvården, erbjuda god vård samt att utveckla ett digitalt alternativ i syfte att öka tillgängligheten och därigenom tillfredsställa patientens behov.

Företagen delar en stark gemensam värdegrund där patienten och medarbetarna står i centrum. Procuritas kommer in som partner i sammanslagningen för att möjliggöra snabbare utveckling och expansion.

Efter sammanslagningen blir det nya företaget den tredje största privata primärvårdsaktören i Västra Götalandsregionen med 14 vårdcentraler, nästan 100 000 listade patienter och drygt 500 anställda.

Medpro och Omtanken ser mycket positivt på utvecklingen av primärvården i Sverige och hur primärvården, tack vare en nära relation till patienten, kan ta ett större ansvar i den bredare vårdkedjan. Företagets målsättning är att erbjuda patienten en kombination av traditionella, lokala vårdcentraler och digitala lösningar, bägge med hög kvalitet.

”Tillsammans kommer Omtanken och Medpro att utveckla innovativa digifysiska lösningar och system som hjälper patienten genom hela vårdkedjan. Det kräver investeringar och därför är det glädjande att Procuritas valt att bli delägare i det nya företaget. Det skapar unika möjligheter att bli en ledande högkvalitativ aktör i den svenska vårdbranschen”, säger Nick Johansson, VD Omtanken och blivande VD för det nya företaget.

Procuritas har sedan 1986 stöttat nordiska företag på deras tillväxtresor, och har ett långsiktigt perspektiv i att vidareutveckla företag och en ambition att vara involverade i det nya företaget under en lång tid framöver.

Under 2020 har Medpro och Omtanken samarbetat på flera områden, bland annat genom utvecklingen av en digital plattform vilken lanseras våren 2021, gemensamma affärssystem och gemensamma system för inköp. Detta innebär att mer resurser kan användas direkt i vården.

”Våra företag passar verkligen varandra, det har blivit uppenbart under de samarbeten vi redan startat. Samgåendet är en naturlig fortsättning som kan utveckla vården i Sverige. För patienter, medarbetare och leverantörer fortsätter verksamheterna som vanligt och vi ser fram emot att kunna höja kvalitén ytterligare”, säger Hans Wittrup, VD Medpro och ansvarig för utveckling och tillväxt i det nya företaget.

Fler nyheter från Alla Platser