En dag fri från stress | Intervju

Alla Platser / maj 28, 2021

Den stressfria dagen

Idag är det den stressfria dagen och det är något som vi alla behöver! Med vaccinationer igång runt om i Sverige så hoppas vi att stressnivån runt Covid-19 kan sänkas och rädslan av att bli allvarligt sjuk minskas. Vi ber er att vara försiktiga där ute även om ni har vaccinerats och fortsätta tvätta händerna, samt ha respekt för social distansering.

Stress är något som vi människor upplever i många situationer under livet. Vissa är bättre att hantera stress än andra men för mycket stress skapar problem för nästan alla som utsätts för det. En stressfri dag är en bra dag och flera av sådana dagar i sitt liv behöver man. En stressfri dag behöver inte alltid betyda att inget stressrelaterat uppstår denna dag utan också hur individen möter stressen och hur den löser problemet.

Vad händer i kroppen?
Ditt centrala nervsystem har ansvaret för din försvar eller flykt-respons. I din hjärna får hypotalamus bollen att rulla och säger till binjurarna att frigöra stresshormonerna adrenalin och kortisol. Dessa hormoner ökar ditt hjärtslag och skickar blod som rusar till de områden som behöver det mest i en nödsituation, till exempel dina muskler, hjärta och andra viktiga organ.

När den upplevda rädslan är borta borde hypotalamusen be alla system att gå tillbaka till det normala. Om det centrala nervsystemet inte återgår till det normala eller om stressfaktorn inte försvinner fortsätter svaret. Kronisk stress är också en faktor i beteenden som att äta för mycket eller inte äta tillräckligt, alkohol- eller drogmissbruk och socialt tillbakadragande.

 

För att få mer information om vad stress är, vad som orsakar det och hur man kommer ifrån det så ställde jag frågor till en av Medpro Clinics anställda.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Om ditt yrke och erfarenhet inom stresshantering.
Jag är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med grundutbildning i KBT. Jag arbetade på Uddevalla sjukhus mellan 2004 och 2019, därefter egen samtalsmottagning vid sidan om en halvtid som skolkurator och olika konsultjobb. Som sjukhuskurator föreläste jag om stress för patienter som haft hjärtinfarkt och vid ett tillfälle även som gästföreläsare på ST-läkarutbildningen.

 

 1. Vad är stress?
  Fysiologiskt är akut stress kroppens svar på hot i någon form, i syfte att förbereda individen på försvar eller flykt; mobilisering för att få kraft att undkomma fara. Vad vi uppfattar som fara varierar, men som flockdjur är allt som handlar om risk att uteslutas ur gemenskapen en stor stressfaktor. Skam är en känsla som kan bidra till hög inre stress. Obalans mellan krav (yttre eller inre) och resurser (kunskapsmässiga, materiella, tid, färdigheter mm) eller att inte ha kontroll (vi behöver trygghet och sammanhang) resulterar också i stress.

 

 1. Vilka stressignaler ska man ge akt på?
  Sömnproblem brukar vara ett tidigt tecken på skadlig stress. Det blir lätt en ond cirkel då sömnbrist ger ökad sårbarhet för stress och minskar vår förmåga att planera och lösa problem (vilket även påverkas av stress i sig). Koncentrationssvårigheter och att man är lättirriterad. Om stressen är långvarig kan sinnesstämning påverkas, lättare att uppleva både ångest och nedstämdhet.

 

 1. Är vissa människor mer sårbara för stress än andra?
  Förmodligen. Om man växt upp i en otrygg miljö måste man till exempel anpassa sig, kanske genom ökad vaksamhet som sedan kan leda till svårigheter att varva ner och benägenhet att ta in för mycket från omgivningen. Samtidigt som oförutsägbarhet och otrygg anknytning riskerar att stressystemet överbelastas tidigt. Vi är ju även olika genetiskt, se det som att en del människor ursprungligen skulle fungera som ”grottvaktare

 

 1. Vad kan skapa stress hos människan?
 • Ensamhet om det är kopplat till upplevelse av att inte duga eller höra till.
 • Informationssamhället, där vi ständigt matas med nyheter om sådant som kan väcka oro eller som får oss att jämföra om med andra och skapa förväntningar som vi inte kan leva upp till.
 • Oförutsägbarhet
 • Brist på sammanhang, gällande vår roll i samhället, i yrkeslivet, eller i relationer
 • Att känna sig värdelös eller belastande på olika sätt, vi har alla ett behov av att få bidra och vara till glädje.

 

 1. Kan stress i någon form vara positivt?
  Det fyller sin funktion i akut fara, då man får ökat fokus, mindre smärtkänslighet, snabbt energitillskott. Det kan även upplevas positivt genom dopaminpåslag om man har någorlunda koll på situationen, utan återhämtning finns det dock risk att det sliter på systemet.

 

 1. Vad kan man göra själv för att minska stressen i vardagen?
 • Lär känna dina egna signaler på stress.
 • Använd dem för att kartlägga när de uppstår.
 • Sortera de yttre stressfaktorerna, se vad som är möjligt att förändra.
 • Börja ha en icke-dömande, utforskande dialog med dig själv varje tillfälle du upptäcker stresspåslag relaterat till ”borde/borde inte”, ”måste” eller någon form av självkritik.
 • Ställ dig själv frågor som t ex varifrån tankarna kommer, vad de egentligen innebär, om de är automatiskaOro är en källa till stress. Där kan man även sortera i om det är problem som går att lösa – i så fall problemlösning, eller om det är tankar som bara går runt utan att leda någonstans – där kan man träna på att se dem som en företeelse (kliva ut ur torktumlaren och betrakta tvätten som snurrar därinne istället för att befinna sig i den).

 

Om du upplever stress i vardagen som skapar problem eller någon form av psykisk ohälsa så ber vi dig att kontakta oss på Medpro Clinic så hjälper vi dig komma i kontakt med rätt person för ditt besvär. Du kan besöka vår kontaktsida här.

Om du vill ha mer information om vad vi gör på vårdcentralen inom psykisk ohälsa så kan besöka vår sida här.

Vi har tidigare skrivna artiklar om psykisk ohälsa och ifall du vill läsa mer om ämnet så är du välkommen att klicka dig vidare på någon av artiklarna här nedan:
https://medpro.se/2020/09/10/suicidpreventiva-dagen-2020-en-viktig-fraga/

https://medpro.se/2020/09/04/4-september-dagen-for-ungas-psykiska-halsa/

https://medpro.se/2020/08/31/psykisk-ohalsa-under-covid-19-pandemin/

 

Om ni har några frågor omkring våra vårdcentraler, rehab, vaccinering, öppettider så ber vi dig hålla ett öga på våra sociala medier och här på hemsidan.
Vi på Medpro Clinic önskar er en trevlig helg och en stressfri dag!

Fler nyheter från Alla Platser