Den årliga veckan för dyslexi

Alla Platser / oktober 9, 2021

dyslexi

Dyslexia Awareness Week är en årlig händelse som syftar till att ytterligare förstå och öka medvetenheten om dyslexi; vad det betyder, vad det är och vad man kan göra för att stödja personer som har dyslexi.

Vad är dyslexi?
Dyslexi är en mycket vanlig svårighet som vissa människor möter när de läser text eller ord. Eftersom intelligens inte påverkas, beskrivs den inte som en inlärningssvårighet utan som en specifik inlärningssvårighet. Den största störningen som dyslexi orsakar är svårigheter med fonologisk medvetenhet, vilket är vår förmåga att förstå ljud och bokstäver (fonem).

Varje person med dyslexi är annorlunda. För vissa människor kan det bara sakta ner dem när de läser och skriver; för andra kan dyslexi orsaka allvarligare visuella avbrott vid läsning, där ord och bokstäver verkar suddiga.

En person med dyslexi kan:

  • ha dålig eller inkonsekvent stavning
  • ha svårt att genomföra en sekvens av riktningar.
  • förvirra ordningen på bokstäver i ord.
  • sätta bokstäver på fel sätt (till exempel att skriva ”b” i stället för ”d”),
  • kämpar med planering och organisation.
  • läsa och skriva mycket långsamt.
  • förstå information när den berättas muntligt, men har svårt med information som skrivs ner.

Personer med dyslexi har ofta goda färdigheter inom andra områden, till exempel kreativt tänkande och problemlösning.

Just nu är det Dyslexia Awareness Week i gång och vissa organisationer riktar in sig på detta ämne under hela oktober månad. Så vad kan du göra? Det skadar aldrig att läsa sig in på ämnet dyslexi och bredda kunskapen. Ni som jobbar inom läraryrket kan prova nya metoder i klassrummet som stödjer barn med dyslexi. Detta kan skapa mer förståelse för barn, vilket är användbart i framtiden.

Du är som alltid varmt välkommen att kontakta oss på Medpro Clinic om du har några frågor omkring din hälsa eller ifall du vill boka en tid!

Ha en fortsatt trevlig helg!

Fler nyheter från Alla Platser