Avgifter

Tjänster

Avgifter

Arbets- och fysioterapeut inklusive Vårdval Rehab
100 kr
Hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier. Endast ett tillägg tas ut. Gäller även vid teambesök.
100 kr
Ungdomsmottagning Läkarbesök för patienter fyllda 20 år
100 kr
Kuratorsbesök
0 kr
Har du några frågor? Kontakta oss

Viktig information!

Drop-In mottagningen på Noltorp vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0322-65 15 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/