Avgifter

Tjänster

Avgifter

Arbets- och fysioterapeut inklusive Vårdval Rehab
100 kr
Hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier. Endast ett tillägg tas ut. Gäller även vid teambesök.
100 kr
Ungdomsmottagning Läkarbesök för patienter fyllda 20 år
100 kr
Kuratorsbesök
0 kr
Har du några frågor? Kontakta oss

Viktig information!

Drop-In mottagningen på Noltorp vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0322-65 15 00

Coronaviruset
(covid-19)

Här hittar du aktuell information om Coronaviruset, samt kontakt för allmänna frågor.

 – Klicka på länken nedan –

https://medpro.se/2020/02/24/informa
tion-om-coronaviruset-till-allmanheten/