Avgifter

Tjänster

Avgifter

Åtgärd på plats av ambulanspersonal. Åtgärden är avslutad och patient följer inte med ambulansen ​
300 kr
Sjukhusens akutmottagningar, enhetstaxa
300 kr
Specialistläkare inom gynekologi
300 kr
Arbets- och fysioterapeut inklusive Vårdval Rehab
100 kr
Hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier. Endast ett tillägg tas ut. Gäller även vid teambesök.
100 kr
Ungdomsmottagning Läkarbesök för patienter fyllda 20 år
100 kr
Sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år, 50 kr undantag.
Kuratorsbesök 0 kr
Laboratorieprov som inte sker samma dag som besöket. På vald vårdcentral
50 kr
Laboratorieprov som inte sker samma dag som besöket. På övriga mottagningar
100 kr
Distanskontakter - ljud och bild t.ex. Skype. Vald vårdcentral
Läkare/övriga 100/50 kr
Distanskontakter - ljud och bild t.ex. Skype. Övriga vårdgivare
Läkare/övriga 300/100 kr ​
Telefonkontakt med läkare. Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en specifik tid som ersätter ett mottagningsbesök. Vald vårdcentral
100 kr
Telefonkontakt med läkare. Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en specifik tid som ersätter ett mottagningsbesök. Övriga vårdgivare
300 kr
Har du några frågor? Kontakta oss

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01