Hjärtmottagning

Vår läkare på hjärtmottagningen tar både emot privata personer och patienter med remis från andra enheter. Du som vill säkerställa din hälsa inför en fysiskt krävande aktivitet, till exempel ett maraton, är också välkommen på kontroll hos oss.

video

Som patient hos oss kan du som har en etablerad hjärtsjukdom eller misstänker att du har en hjärtsjukdom, söka vård och råd.

Våra läkare har specialistkompetens inom hjärtsjukdomar och hjälper dig till rätt vård från början till slut. Vi träffar dagligen patienter med hjärtklaffssjukdom, högt blodtryck, hjärtsvikt, andra hjärtsjukdomar och erbjuder behandling samt uppföljning och livsstilsråd.

Nuvarande väntetid är runt 2-6 veckor. Remisser prioriteras utifrån anamnestiska uppgifter vi får.

Har du frågor om hjärtmottagningen eller synpunkter går det bra att kontakta oss.

Telefonnummer: 0521-278 233 på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl. 13.00 och kl. 14.00.
Mejladress: hjartmottagningen@medpro.se

Pia redigerad

Undersökningar

Vi genomför flera olika undersökningar på hjärtmottagningen. Efter undersökning görs en bedömning utifrån undersökningsresultaten och patientens ordinarie läkare får förslag till vidare handläggning. Dessa undersökningar görs på remiss från ordinarie läkare på vårdcentral, men patienter kan också skriva egen remiss/alternativt hänvisa sina eventuella försäkringsbolag till oss.

Vi erbjuda patienter undersökningar så som A-prov (cykel-test), UCG (ultraljudsundersökning av hjärtat) samt snart tum-EKG (registrera hjärtaktivitet).