Hur arbetar Medpro Steps?

Medpro Steps Nedtrappningsenhet är ett tvärprofessionellt specialistteam inom primärvården. Det innebär att flera olika professioner samverkar för att kunna ge de bästa möjligheterna för att stötta dig att avsluta ditt läkemedelsberoende.

Våra behandlingsinsatser planeras och utgår från varje patients behov, därav kan behandlingstiden variera.

Behandlingen bygger på ett kognitivt förhållningssätt. Vi ser inte bara till det kroppsliga utan lägger också stor vikt vid tankar, känslor och beteenden. Förutom stöd från läkare och sjuksköterska finns kurator och fysioterapeut som stöd under behandlingen. Vi använder oss av TUB-modellen som metod, vilket innebär en långsam utsättning av dina läkemedel.

När patienten blivit fri från intag av läkemedel erbjuds hen eftervård vilket innebär en fortsatt kontakt med de professioner som hen bedöms behöva ha stöd av. Målet med eftervården är att stötta till ett bättre mående fysiskt och psykiskt utan läkemedel.

Samtalen och behandlingen sker på någon av Medpro Clinics vårdcentraler; Åmål, Vänersborg, Brålanda, Trollhättan, Lilla Edet eller Alingsås. Möjlighet till samtal finns även i Göteborg.

 

Postadress
Medpro Clinic vårdcentral
Medpro Steps
Torpavägen 23
462 36 Vänersborg