Medpro Steps

Vem kan vända sig till oss?
Du som är fyllda 18 och bosatt inom Västra Götalandsregionen är välkommen att söka direkt till oss via egenremiss eller du kan också be din läkare att skicka en remiss till oss.
Vi kan hjälpa dig att ta dig ur ditt läkemedelsberoende!
Nedtrappningsenheten, Medpro Steps i Lilla Edet, arbetar med att hjälpa personer som har utvecklat ett beroende av läkemedel och som vill ha hjälp att sluta med dessa. Medpro Steps är en öppenvårdsmottagning inom primärvården i Västra Götaland. Hos oss får man hjälp med att bli fri från sitt beroende. Vi vänder oss till personer som har blivit beroende av läkemedel som är smärtstillande (opiater), lugnande eller sömngivande (benzodiazepiner). 
Många personer med läkemedelsberoende har fått läkemedlet på recept för exempelvis behandling av smärta efter en operation eller om man sökt för sömnbesvär. Regelbundet användande under lång tid ökar risken för att utveckla beroende.

Kontaktuppgifter

Eva Thorén
Enhetschef
Tel: 0520-447141
Mejl: eva.thoren@medpro.se

Ulrika Swärd
Kurator
Tel: 0520-447142

Maria Lundh
Kurator
Tel: 0520-447143

Mikael Jönsson
Sjuksköterska
Tel: 0520-447144

Annika Nilsson
Sjuksköterska
Tel: 0520-447146

Caroline Moberg
Medicinsk sekr.
Tel: 0520-447148

Crina Precup
Psykiater

Elena Maghici
Psykiater

Senaste Nyheter om Medpro Clinic