Har du fått problem med något beroendeframkallande läkemedel?

Regelbundet användande under lång tid ökar risken för att utveckla beroende.

  • Har du märkt att dina läkemedel inte hjälper lika bra?
  • Har du har ökat dosen?
  • Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?

Om något av detta stämmer på dig kan du ha utvecklat ett läkemedelsberoende och kan behöva hjälp att sluta.