Så här arbetar vi

Vi är ett team bestående av olika kompetenser som tillsammans erbjuder olika insatser, som ger dig ett individuellt utformat stöd och behandling.

Vårt arbetssätt kommer bestå i att vara mobilt, vilket innebär att teamets arbetsfält är att vara tillgängliga för befolkningen ute i hela regionen.

Vi tillämpar ett speciellt utformat schema för nedtrappning och utsättning av beroende framkallande läkemedel.

Med hjälp av information och utbildning ger vi kunskap om beroende och strategier för hur man ska kunna göra sig oberoende av dessa läkemedel inför framtiden.

Under hela behandlingsprogrammet får du behandlings och samtalsstöd i olika former.

Efter utsättandet erbjuds fortsatt kontakt med oss, för att stötta dig i att klara av ditt nya liv som oberoende.