Vad är läkemedelsberoende?

Det finns läkemedel som klassas som beroendeframkallande. Det gäller receptbelagda narkotika klassade värktabletter, lugnande tabletter och sömntabletter. Många av de här läkemedlen är tänkta att ta under en kortare period. För man vet att regelbundet användande under lång tid ökar risken att utveckla ett beroende.