Har du fått problem med något beroendeframkallande läkemedel?

Upplever du att du har bekymmer med läkemedel som är förskrivet av läkare? Du som är fyllda 18 och bosatt i Västra Götaland är välkommen att söka direkt till oss via egenremiss eller du kan också be din läkare på vårdcentralen att skicka en remiss till oss. En egenremiss gör du genom 1177 Vårdguiden, se nedan.

Medpro Steps är en öppenvårdsenhet inom primärvården i Västra Götaland. Vi arbetar med att hjälpa personer som har utvecklat ett beroende av läkemedel och som vill ha hjälp att sluta med dessa. Vi vänder oss till personer som har blivit beroende av läkemedel som är smärtstillande (opiater), lugnande eller sömngivande (bensodiazepiner). Många personer med läkemedelsberoende har fått läkemedlet på recept för exempelvis behandling av smärta efter en operation eller om man sökt för sömnbesvär. Regelbundet användande under lång tid ökar risken för att utveckla beroende.

Medpro Steps E-tjänster
Mer information om Medpro Steps, samt information om våra E-tjänster, hittar du på 1177 Vårdguiden.

1177 länk bild