Företags-information

Basfakta om Medpro Clinic 2018

Medpro Clinic Group AB är moderbolag till alla Medpro Clinic’s bolag i Sverige. Vi har 6 vårdcentraler i Västra Götaland; Lilla Edet, Stavre, Noltorp, Torpa, Brålanda & Åmål.

Medpro Clinic Vaccinationsmottagning drivs i bolaget Medpro Clinic Group AB från och med 15-10/01.

Medpro Clinic Rehab startade 15-10/01 och finns på samtliga av våra vårdcentraler.

Vår inriktning är att driva primärvård på lika villkor och vårt mål är att utveckla vården till det bättre.

Vi har medarbetare som utöver svenska talar följande språk: tyska, polska, arabiska, rumänska, norska och danska.

 

Styrelse och företagsledning:
Hans Wittrup – ordinarie ledamot
Danielle Braender – suppleant och delgivningsbar person

 

För kontaktinformation till administrativ personal var vänlig besök Huvudkontor sidan i menyn eller klicka här.

Karta företagsinfo ny

Rehab noltorp redigerad

Kvalitet - Nyckeltal relaterade till kvalitet

Inom vår bransch sker årligen uppföljningar av vissa nyckeltal relaterade till kvalitet. Vårt företag deltar i följande kvalitetsregister: SveDem, NDR och LVR.

Vi går noga igenom de kvalitetsparametrar som alla Vårdcentraler får siffror på varje månad.

Vi följer även upp vår telefonstatistik noga, alla våra vårdcentraler ligger alltid på mellan 98-100% varje månad.

Alla enheter inom Medpro Clinic är godkända av VG primärvård vilket innebär att de uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor.

Kvalitetsansvarig och chefsläkare utför årligen interna revisioner för att granska att fastställa rutiner och processbeskrivningar följs och därigenom säkerställa att vi bedriver ett systematiskt förbättringsarbete.

 

För att läsa mer om vårat arbete med kvalité inom Medpro Clinic kan ni besöka vår Medpro om kvalité sida eller klicka här.

Kvalitet - Företagets självdeklaration

För att säkerställa rätt kvalitet genomför vi ständiga förbättringsarbeten med olika LEAN-projekt.

Vi arbetar efter vårt ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment.

Vi bedriver även utvecklingsarbete inom effektivisering av vår jourmottagning som innebär ökad kvalitet och kontinuitet för patienterna.

 

För att läsa mer om vårat arbete med kvalité inom Medpro Clinic kan ni besöka vår Medpro om kvalité sida eller klicka här.

Kvalitet - Patient- och brukarundersökningar

Inom vår bransch sker årligen nationella patient/brukarenkäter.
Vi brukar också själva genomföra en egen enkät som vi låter våra patienter svara på.

Resultaten för år 2018:s patientundersökningar kommer du kunna du läsa här när information finns.

Brålanda
Lilla Edet
Noltorp
Stavre
Torpa
Åmål

 

För att läsa mer om vårat arbete med kvalité inom Medpro Clinic kan ni besöka vår Medpro om kvalité sida eller klicka här.

Personal

För 2020 gäller följande för vårt företag:

Totalt arbetar ca 250 personer på våra Vårdcentraler, Vaccinationsmottagningar, Rehab, Medpro Steps, m.m, varav 6 verksamhetschefer.

På företaget finns tillgång till specialistläkare, ST-läkare, distriktsläkare, läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sekreterare, receptionister, fotvårdare, kuratorer, terapeuter, rehabkoordinator, rehab assistenter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna för samtliga våra anställda.

 

För att läsa mer om våra anställda på Medpro Clinic kan ni besöka Personal sidan eller klicka här.

Ekonomi

Mer information hittas på Allabolag.se

Medpro Clinic Group AB
2018: omsättning ca 202Mkr
2019: omsättning ca 259Mkr

Medpro Clinic Topra & Brålanda
2015: omsättning ca 46,7MKr
2016: omsättning ca 53,3MKr
2017: omsättning ca 54,3MKr

Medpro Clinic Lilla Edet
2015: omsättning ca 39MKr
2016: omsättning ca 34,7MKr
2017: omsättning ca 31,4MKr

Medpro Clinic Noltorp
2015: omsättning ca 2,4MKr
2016: omsättning ca 15,3MKr
2017: omsättning ca 23MKr

Medpro Clinic Stavre
2015: omsättning ca 50,5MKr
2016: omsättning ca 52MKr
2017: omsättning ca 51MKr

Medpro Clinic Åmål
2019: uppstart av verksamhet

Medpro Clinic Rehab
2015: omsättning ca 0,7MKr
2016: omsättning ca 8,8MKr
2017: omsättning ca 20,8MKr

Kontaktinformation till administrationen Huvudkontoret