Medpro om kvalité

Kvalité och kvalitetskontroller är något som berör alla verksamheter och detta har på Medpro Clinic självklart jobbat starkt med också. Alla enheter inom Medpro Clinic är godkända av VG primärvård, vilket innebär att de uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor. Samtidigt har vi årligen kvalitetsansvariga och chefsläkare som utför interna revisioner, för att granska att de fastställda rutinerna och processbeskrivningarna följs och därigenom säkerställa att vi bedriver ett systematiskt förbättringsarbete.

Vi kan garantera våra patienter en hög och hållbar kvalité på verksamheten och vården vi erbjuder, genom att ständigt genomföra förbättringsarbeten med olika LEAN-projekt. Målet med dessa LEAN-projekt är att systematiskt öka effektiviteten i företaget, samtidigt som man minimerar allt existerande slöseri av resurser.

Lean

 

Vi har samtidigt ett välfungerande ledningssystem som vi arbetar med för att uppehålla den nivå av kvalitet som vi jobbar efter. Ledningssystem motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter, vilket innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment i verksamheten.

Vi bedriver även ett utvecklingsarbete inom effektivisering av vår jourmottagning, vilket innebär en konstant ökning av kvalitet inom service och informationssäkerhet för patienterna.

För att kunna erbjuda en garanterad nivå med kvalité genom hela verksamheten har Medpro Clinic valt att delta i följande kvalitetsregister: SveDem, NDR och LVR.

 

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och betyder att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. Denna förordning följs självfallet av Medpro Clinic och du kan läsa mer om vad detta innebär genom att klicka på länken nedan.

Har du några frågor? Kontakta oss