medpro's employee

Brålanda

Lena

Verksamhetschef

Semir

Fysioterapeut

Verksamhetschef

Samuel

ST-läkare

Ayad

ST-läkare

May

ST-läkare

Magdalena

ST-läkare

Haengnam

Distriktsläkare

Jamal

Distriktsläkare

Shiva

Distriktsläkare

Justyna

Distriktsläkare

Andrzej

Distriktsläkare

Karin

Distriktssköterska

Karin

Distriktssköterska

Marcus

Sjuksköterska

Ann-Christin

Sjuksköterska

Karin

Sjuksköterska

Liselotte

Sjuksköterska

Anna

Sjuksköterska

Elisabeth

Sjuksköterska

Ronny

Sjuksköterska & biträdande Verksamhetschef

Camilla

Sjuksköterska & biträdande Verksamhetschef

Petra

Undersköterska

Cristina

Undersköterska

Maria

Undersköterska

Kritsana

Undersköterska

Mickan

Undersköterska

Lena

Undersköterska

Marcus

Distriktssköterska

Gun-Gerd

Distriktssköterska

Åsa

Rehabkoordinator

Maria

Rehabkoordinator

Camilla

Kurator

Helena

Terapeut

Kristin

Receptionist

Marita

Sekreterare

Susanne

Sekreterare

Emma

Medicinsk sekreterare

Sofia

Medicinsk sekreterare

Emma

Medicinsk sekreterare

Lilla Edet

Semir

Fysioterapeut

Verksamhetschef

Lotta

Verksamhetschef

Kenan

Fysioterapeut

Kovan

ST-läkare

Sofia

Distriktssköterska

Anna

Sjuksköterska

Catherine

Arkitekt & Designer

Charlotte

Fysioterapeut

Ieva

Rehab assistent

Ida

Fysioterapeut

Carl

Arbetsterapeut

Magdalena

Kurator/Terapeut

Lena

Medicinsk sekreterare

Elisabeth

Undersköterska

Karin

Sjuksköterska

Danielle

HR Chef

Imke

Distriktsläkare

Gunilla

Undersköterska

Rigmor

Undersköterska

Irene

Medicinsk sekreterare

Liselott

Sjuksköterska

Monique

ST-läkare

Ennes

ST-läkare

Richard

ST-läkare

Lukas

Distriktsläkare

Emmy

Undersköterska

Birgitta

Undersköterska & Biträdande Verksamhetschef

Helene

Undersköterska

Anne

Receptionist

Saman-Zehra

Medicinsk sekreterare

Linda

Medicinsk sekreterare

Helén

Medicinsk sekreterare

Ratna

Sjuksköterska

Agneta

Sjuksköterska

Maja

Distriktssköterska

Ann-Kristin

Distriktssköterska

Sjuksköterska

Jessica

Sjuksköterska

Amira

Sjuksköterska

Christian

Medicinsk chef

Noltorp

Semir

Fysioterapeut

Verksamhetschef

Anna

Medicinsk sekreterare

Sofia

Receptionist

Veronica

ST-läkare

Sanna

Arbetsterapeut

Andreas

Fysioterapeut

Daniel

Fysioterapeut

Louise

Arbetsterapeut

Camilla

Undersköterska

Elisabeth

Sjuksköterska

Linda

Fysioterapeut

Åsa

Fysioterapeut

Jenny

Verksamhetschef

Madele

Receptionist

Tordis

Distriktssköterska

Susanne

Sekreterare

Emelie

Undersköterska

Erik

ST-läkare

Veronica

ST-läkare

Christian

ST-läkare

Catharina

Distriktsläkare

Fredrik

Distriktsläkare

Carin

Distriktsläkare

Lovisa

Kurator

Melina

Undersköterska

Marie

Receptionist

Amanda

Medicinsk sekreterare

Sanna

Medicinsk sekreterare

Rigmor

Medicinsk sekreterare

Sara

Distriktssköterska

Emelie

Sjuksköterska

Malin

Distriktssköterska

Viktoria

Distriktssköterska

Eva

Distriktssköterska

Lina

Sjuksköterska

Hanna

Sjuksköterska

Katarina

Distriktssköterska

Sanna

Fysioterapeut

Agnes

Fysioterapeut

Stavre

Semir

Fysioterapeut

Verksamhetschef

Anna

Undersköterska

Anna

Sjuksköterska

Sofia

Undersköterska

Sofia

Medicinsk sekreterare

Marcus

Fysioterapeut

Camilla

Undersköterska

Linn

Rehab assistent

Caroline

Arbetsterapeut

Cecilia

Fysioterapeut

Jari

Fysioterapeut

Nino

Administration & Dataskyddsombud

Ida

Verksamhetschef

Maria

Sjuksköterska vaccinationsmottagning

Annelie

Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Josefine

Terapeut

Jenni

Sjuksköterska

Annika

Distriktsköterska Asma/KOL

Sandra

Distriktsköterska BVC

Linda

Distriktsköterska BVC

Stina

Sjuksköterska

Gerd

Sjuksköterska diabetes

Katarina

Distrikstsköterska äldre

Titti

Distriktsköterska Asma/KOL

Mia

Distriktsköterska BVC

Margareta

Sjuksköterska diabetes

Caroline

Medicinsk sekreterare

Cathrin

Medicinsk sekreterare

Ylva

Medicinsk sekreterare

Therese

Biträdande verksamhetschef & medicinsk sekreterare

Jehona

Undersköterska

Inga-May

Undersköterska

Zainab

Underläkare

Charlotte

ST-läkare

Tomas

ST-läkare

Kim

ST-läkare

Andreas

ST-läkare

Jörg

ST-läkare

Ann

Specialistläkare allmänmedicin

Peter

Specialistläkare allmänmedicin

Karin

Specialistläkare allmänmedicin

Torpa

Lena

Verksamhetschef

Semir

Fysioterapeut

Verksamhetschef

Samuel

ST-läkare

Ayad

ST-läkare

May

ST-läkare

Magdalena

ST-läkare

Shiva

Distriktsläkare

Justyna

Distriktsläkare

Andrzej

Distriktsläkare

Karin

Distriktssköterska

Karin

Distriktssköterska

Marcus

Sjuksköterska

Ann-Christin

Sjuksköterska

Karin

Sjuksköterska

Liselotte

Sjuksköterska

Anna

Sjuksköterska

Elisabeth

Sjuksköterska

Ronny

Sjuksköterska & biträdande Verksamhetschef

Cristina

Undersköterska

Kritsana

Undersköterska

Mickan

Undersköterska

Lena

Undersköterska

Åsa

Rehabkoordinator

Maria

Rehabkoordinator

Camilla

Kurator

Helena

Terapeut

Marita

Sekreterare

Sofia

Medicinsk sekreterare

Emma

Medicinsk sekreterare

Karin

Distriktsköterska BVC

Charalampe

Fysioterapeut

Vasiliki

Fysioterapeut

Christina

Fysioterapeut

Björn

Arbetsterapeut

Irén

Arbetsterapeut

Venus

Receptionist

Ansi

Undersköterska

Sandra

Medicinsk sekreterare

Misala

Sjuksköterska

Babis

Sjukgymnast

Annika

Distriktsköterska BVC

Gerd

Biomedicinsk analytiker

Karin

Specialistläkare allmänmedicin

Huvudkontor & administration

Hans Wittrup

VD

Har du några frågor? Kontakta oss