Äldremottagning

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Vi vill göra det enklare för dig som är över 75 år. Äldresköterskor Gun-Gerd, Marcus och Camilla hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga.