Äldremottagning Brålanda

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Vi vill göra det enklare för dig över 75 år och hjälper dig med rådgivning & samordning av vården runt dig som patient, samt anhöriga. Vi erbjuder flera extra tjänster på denna mottagning, bland annat hembesök för dig som inte kan ta dig till vårdcentralen.

Har du frågor eller vill boka tid kan du ringa direkt till vårdcentralen, vår receptionist hjälper dig vidare till vår äldresköterska.

Äldreteam - Brålanda

 • Camilla

  Camilla

  Sjuksköterska & biträdande verksamhetschef

 • Gun-Gerd

  Gun-Gerd

  Distriktssköterska

 • Marcus

  Marcus

  Sjuksköterska

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Brålanda vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-72 35 00