Äldremottagning

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Vi vill göra det enklare för dig som är över 75 år och inte är inskriven i hemsjukvård. Vi hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga


Vi hjälper dig med:

  • Hembesök (kostnadsfritt för dig över 85 år)
  • Telefonrådgivning
  • Stödinsatser i hemmet
  • Hälsosamtal
  • Minnesutredningar
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Fallförebyggande insatser i hemmet
  • Provtagning i hemmet
  • Stöttning vid frågor om din situation, sjukdom eller medicinering.

Du får kontakt med oss via:

Telefon: 0322-651528 och lämna meddelande.
Telefon tid: 08:00-09:00 varje dag.

Äldreteamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och läkare.