Äldremottagning Stavre

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Vi vill göra det enklare för dig som är över 75 år. Vi erbjuder extra hjälp och rådgivning, vår äldresköterska Katarina hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga. Har du några frågor eller vill boka tid är du välkommen att ringa direkt till oss på vårdcentralen.