Äldremottagning Stavre

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Vi vill göra det enklare för dig som är över 75 år. Vi erbjuder extra hjälp och rådgivning, vår äldresköterska Katarina hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga. Har du några frågor eller vill boka tid är du välkommen att ringa direkt till oss på vårdcentralen.

Vi är mycket stolta över vårt äldreteam-arbete, där vårt fokus är direktkontakt och dagliga hembesök av vår äldresköterska tillsammans med läkare och rehab.

Vår äldresköterska Katarina nås på direktnummer: 0720-791 358
Telefontider: helgfria vardagar kl. 08:00-16:00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01