Äldremottagning Torpa

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Du som är 75 år och äldre är välkommen till äldremottagningen i Torpa, vi hjälper dig att förenkla din vård hos och erbjuder rådgivning. Vår äldresköterska Lena hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga. Har du svårt att ta dig till vårdcentralen kan du kontakta oss, så ordnar vi ett hembesök för dig.

Ring direkt till vår äldresköterska Lena för tidsbokning eller rådgivning.
Direktnummer: 0521-27 82 28
Telefontider: Kl 11:00 – 12:00

Coronaviruset
(covid-19)

Här hittar du aktuell information om Coronaviruset, samt kontakt för allmänna frågor.

 – Klicka på länken nedan –

https://medpro.se/2020/02/24/informa
tion-om-coronaviruset-till-allmanheten/  

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00