Äldremottagning Torpa

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Du som är 75 år och äldre är välkommen till äldremottagningen i Torpa, vi hjälper dig att förenkla din vård hos och erbjuder rådgivning. Vår äldresköterska Lena hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga. Har du svårt att ta dig till vårdcentralen kan du kontakta oss, så ordnar vi ett hembesök för dig.

Ring direkt till vår äldresköterska Lena för tidsbokning eller rådgivning.
Direktnummer: 0521-27 82 28
Telefontider: Kl 11:00 – 12:00