Äldremottagning Torpa

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Du som är 75 år och äldre är välkommen till äldremottagningen i Torpa, vi hjälper dig att förenkla din vård hos och erbjuder rådgivning. Vår äldresköterska Lena hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga. Har du svårt att ta dig till vårdcentralen kan du kontakta oss, så ordnar vi ett hembesök för dig.

Ring direkt till vår äldresköterska Lena för tidsbokning eller rådgivning.
Direktnummer: 0521-27 82 28
Telefontider: Kl 11:00 – 12:00

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/