Äldremottagning

Äldreteamet hälsar dig välkommen!

Vi vill göra det enklare för dig som är över 75 år. Äldresköterska Liselotte hjälper dig svara på frågor och samordna vården runt dig som patient och anhöriga.