Astma / Kolmottagning

Man räknar med att 6–8% av befolkningen har KOL, varav många ännu inte fått en diagnos. På mottagningen utförs bl.a. lungfunktionstester och ställningstagande till behandling. Som astma- eller KOL- patient får du stöttning och utbildning i att leva och vara trygg med din sjukdom. Vaccinering mot lunginflammation. ​