Astma & KOL-mottagning Åmål

Vi hjälper dig hitta rätt behandling för din sjukdom på Astma & KOL-mottagningen i Åmål. Det finns flera olika versioner av astma & KOL vilket gör att det svårt att själv veta vilken vård man ska söka. Behöver du rådgivning eller vill veta mer om sjukdomar som påverkar lungfunktion är du välkommen att ringa till oss på vårdcentralen.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Drop-In mottagningen på Åmål vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0532-70 94 00