Astma & KOL-mottagning Noltorp

Vår erfarna personal på Astma & KOL-mottagningen i Noltorp hjälper dig med behandling och vård för sjukdomar som påverkar lungfunktion. Har du symtom som tyder på astma eller KOL kan du vända dig till oss för rådgivning och information kring sjukdom. Vill du boka tid med läkare eller prata med sjuksköterska går det bra att ringa direkt in till vårdcentralen. Välkommen!

Viktig information!

Drop-In mottagningen på Noltorp vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0322-65 15 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/