Astma & KOL-mottagning Torpa

På Astma & KOL-mottagningen i Torpa hjälper vi dig hitta rätt behandling för dina besvär. Det finns många versioner av astma med liknande symtom som KOL och det kan därför vara svårt att på egen hand veta vad för vård man bör söka. Har du fundering kring symtom eller vill boka en tid med läkare går det bra att ringa in direkt till vårdcentralen. Vår receptionist hjälper dig vidare till rätt läkare!

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00