Blodtrycksmottagning Lilla Edet

På blodtrycksmottagningen i Lilla Edet hjälper vi dig med mätning av blodtryck och dygnmätning av blodtryck. Vi utvärderar också vilka riskfaktorer som finns i ditt liv som kan påverka resultatet av blodtrycksmätningen. Mottagningen har samma öppettider som Stavre vårdcentral och för rådgivning går det bra att ringa direkt till oss på vårdcentralen.

Välkomna!

Viktig information!

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/