Blodtrycksmottagning Lilla Edet

På blodtrycksmottagningen i Lilla Edet hjälper vi dig med mätning av blodtryck och dygnmätning av blodtryck. Vi utvärderar också vilka riskfaktorer som finns i ditt liv som kan påverka resultatet av blodtrycksmätningen. Mottagningen har samma öppettider som Stavre vårdcentral och för rådgivning går det bra att ringa direkt till oss på vårdcentralen.

Välkomna!

Viktig information!

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00

Coronaviruset
(covid-19)

Här hittar du aktuell information om Coronaviruset, samt kontakt för allmänna frågor.

 – Klicka på länken nedan –

https://medpro.se/2020/02/24/informa
tion-om-coronaviruset-till-allmanheten/