Barnavårdscentralen

Välkomna till oss

Vi sätter barn och föräldrar i fokus. I ett nära samarbete med föräldrarna arbetar vi med förebyggande barnhälsovård och stöd i föräldraskapet

Alla barn i åldrarna 0-6 år är välkomna och erbjuds kostnadsfritt basprogrammet enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnets trygghet och utveckling

Vi erbjuder

  • Hembesök.
  • Följer barnets tillväxt och utveckling.
  • Ger råd om amning, mat, sömn, olycksfall, m.m.
  • Vaccination.
  • Stöttar i föräldrarollen.
  • Har föräldragrupper.