Covid-19 information Åmål

COVID BANNER DATOR

Covid-19 Vaccinering
(information senast uppdaterad 15 april 2021)

______________________________________________

Lokal för vaccination: Åmåls ishall

(OBS! Det står ”Åmål VC” på bokningsbekräftelsen)

______________________________________________

Nu släpper vi ännu fler bokningsbara webbtider för vaccination mot Covid-19 för dig boende i Åmåls kommun. Drop-in tider finns också nedan för 16/4.

Vi kommer uppdatera webbtidboken kontinuerligt utifrån leveransbesked. Medtag legitimation och vänligen håll tiderna.

Ni som är födda 1950 eller tidigare är välkomna att boka in er via knappen nedan. Observera att vaccinationen sker i ISHALLEN Åmål även om det står Vårdcentralen.

_________________________________________________

Fredag 16/4
Drop-in tider:

  • 13:00-13:40 för dig född 1950 juli-september
  • 13:45-14:25 för dig född 1950 oktober-december

_________________________________________________

 

Du som har fått din bokade tid kan skriva ut en hälsodeklaration HÄR och ta med den ifylld till vaccinationstillfället.

Vi kommer uppdatera webbtidboken kontinuerligt utifrån leveransbesked. Tillgången till ett vaccin avgör hur många bokningsbara tider som finns tillgängliga.

Dosintervall för mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTechs vaccin respektive Modernas vaccin) utökas från 4 till 6 veckor med start för de som får sin första dos fr.o.m. vecka 12. Anledningen är att möjliggöra att så många som möjligt snarast erhåller en första dos vaccin.

De som fått sin första dos innan vecka 12 ska få dos 2 med 4 veckors dosintervall enligt tidigare rekommendation.

Om du medicinerar med:

Waran – ber vi dig ta med senaste PK-värde samt kontakta vårdcentralen innan bokning.

Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana – tänk på följande:

  • Boka tid för vaccination före kl 10.00, hoppa över din morgondos och att ta nästa dos av din tablett tidigast två timmar efter vaccination

Just nu är det många som ringer till oss angående vaccination Covid-19. De som söker oss på grund av sjukdom har svårt att komma fram. Vi ber er att i första hand läsa informationen på denna sida. Vi uppdaterar den löpande.

Vårdcentralen ansvarar för sina listade invånare i Fas 1-3 och ska i första hand erbjuda dessa tider för vaccination. Invånare uppmanas boka tid där de är listade, då detta är grunden för hur vårdcentralen tilldelas vaccin.

Vi arbetar utifrån riktlinjerna och äldst går först. Vaccinerna mot Covid-19 kommer att levereras löpande och till en början i begränsade volymer.

 

All vaccination mot Covid-19 kommer ske i Åmåls ishall. Vi uppdaterar via sociala medier, radio och i lokala tidningen all ny information som kommer.

Vi ber er vänligen att INTE ringa vårdcentralen gällande bokning av vaccination då vi har fullständig information på samtliga listade patienter i fas 2.

Ta hjälp av anhöriga och bekanta vid svårighet att uppdatera Er via våra hemsidor. Om ni inte är listade på Vårdcentralen men bor i kommunen och önskar vaccination får ni kontakta oss.

Om ni haft en allvarlig allergisk reaktion som krävt sjukvård måste ni kontakta er vårdcentral, då kommer vi hjälpa er med hänvisning till specialistvården för bedömning.

 

Klicka HÄR  för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida, där du kan läsa om vilken fas just du ingår i.

 

Allergi och Covid-19 vaccin

Om du har haft en sjukhuskrävande allergisk reaktion kan det krävas mera övervakningsmöjligheter när du får vaccin. Om detta är fallet ta kontakt med oss via telefon eller digital tjänst.

_________________________________________

 

Åmål vårdcentral
Tel: 0532 – 70 94 00

Testa dig

PCR-test för vuxna
Du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar kan genomföra ett PCR-test. Provtagningen är ett så kallat PCR-test och visar om du har en pågående virusinfektion, Det visar inte om du har haft covid-19 sedan tidigare.

PCR-test för barn
Barn från och med förskoleklass provtas på samma indikation som vuxna. Små barn (innan förskoleklass) har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för små barn. De rekommenderas därför i första hand att stanna hemma vid symtom. Provtagning av dem sker på medicinsk indikation, efter bedömning.

Du kan boka tid för att testa dig här på webben eller genom att ringa direkt till oss på vårdcentralen.