Covid-19 information - filial Brålanda

Du kan boka tid för att testa dig här på webben eller genom att ringa direkt till oss på vårdcentralen.

Filial Brålanda vårdenhet
Tel: 0521-72 35 00

Covid-19 provtagning
och information


Klicka på länken nedan för:

https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/