Medpro Clinic Lilla Edet vårdcentral har tillfälligt stängt vår drop-in mottagning för att minska möjligheten till smittspridning av covid-19.

  • Du kan boka provtagning för antikroppar här på webben.
  • Tidsbokning för PCR-test görs genom att ringa direkt till oss på vårdcentralen.

Lilla Edet vårdcentral
Tel: 0520-48 88 00

Testa dig

PCR-test för vuxna
Du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar kan genomföra ett PCR-test. Provtagningen är ett så kallat PCR-test och visar om du har en pågående virusinfektion, Det visar inte om du har haft covid-19 sedan tidigare.

PCR-test för barn
Barn från och med förskoleklass provtas på samma indikation som vuxna. Små barn (innan förskoleklass) har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för små barn. De rekommenderas därför i första hand att stanna hemma vid symtom. Provtagning av dem sker på medicinsk indikation, efter bedömning.

Provtagning för antikroppar
Kan visa om du har varit sjuk i COVID-19. Provtagning sker minst tre veckor efter att du har blivit helt frisk.

Gäller för vuxna över 18 år.

Covid-19 information


Klicka på länken nedan för:

https://medpro.se/tjanst/covid-19-information-lilla-edet/