Diabetesmottagning

Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar och minst 450 000 personer i Sverige har diagnosen. 

Människor lever med diabetes i Sverige. Diabetessköterskan kallar till regelbundna kontroller och ger kost- och motionsråd, justering av medicin och insulin i samråd med diabetesläkaren. Med patienten i fokus vägleder och informerar våra diabetessköterskor om en av våra största folksjukdomar.