Diabetesmottagning Brålanda

På diabetesmottagningen i Brålanda hjälper vår diabetessköterska dig med regelbundna kontroller, kost & motionsråd, justering av medicin & insulin, med mera. Vårt mål på diabetesmottagningen är att med fokus på patienten, tillsammans vägleda er med rätt information till rätt vård.

Söker du vård eller behöver rådgivning kring diabetes kan du vända dig till oss, vi erbjuder diabetesmottagning på alla våra vårdcentraler inom Medpro Clinic.

Välkommen!