Diabetesmottagning Brålanda

På diabetesmottagningen i Brålanda hjälper vår diabetessköterska dig med regelbundna kontroller, kost & motionsråd, justering av medicin & insulin, med mera. Vårt mål på diabetesmottagningen är att med fokus på patienten, tillsammans vägleda er med rätt information till rätt vård.

Söker du vård eller behöver rådgivning kring diabetes kan du vända dig till oss, vi erbjuder diabetesmottagning på alla våra vårdcentraler inom Medpro Clinic.

Välkommen!

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Under vår semesterperiod flyttar vi vårdcentralens verksamhet till Torpa vårdcentral på torsdagar & fredagar under vecka 27-33
(EJ REHAB)

– Klicka här för att läsa mer –
https://medpro.se/2020/06/23/bralanda-sommarinformation/