Diabetesmottagning Lilla Edet

Våra diabetessköterskor på diabetesmottagningen i Lilla Edet jobbar alltid med fokus på patienten, för att vi ska kunna erbjuda en personlig vård som passar just dig o dina besvär. Vi hjälper våra patienter att hantera sina besvär genom att informera om diabetes, som är en av Sveriges största folksjukdomar.

Utöver information och förståelse för sjukdomen diabetes sköter vi regelbundna kontroller, justerar din medicinering och hjälper dig med kostråd/motionsråd.

Välkommen!

Viktig information!

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/