Diabetesmottagning Lilla Edet

Våra diabetessköterskor på diabetesmottagningen i Lilla Edet jobbar alltid med fokus på patienten, för att vi ska kunna erbjuda en personlig vård som passar just dig o dina besvär. Vi hjälper våra patienter att hantera sina besvär genom att informera om diabetes, som är en av Sveriges största folksjukdomar.

Utöver information och förståelse för sjukdomen diabetes sköter vi regelbundna kontroller, justerar din medicinering och hjälper dig med kostråd/motionsråd.

Välkommen!